autentificare cu OpenID
Decret pentru aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, încheiată la 20-22 martie 1989.

Art. 2. - Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora se supune ratificării parlamentului.