autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 noiembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 19 noiembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Militarii din cadrele permanente care au calitatea de personal aeronautic se trec în rezervă la cerere cu drept de pensie de serviciu astfel:

- personalul navigant de pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament și cercetare, supersonice:
- după 20 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 15 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 45 ani;
- personalul navigant de pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament, cercetare, subsonice și parașutiști militari:
- după 22 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 17 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 47 ani;
- personalul navigant de pe aeronave de transport, școală și elicoptere:
- după 24 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 19 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 50 ani;
- personalul tehnic și ingineresc de aviație și navigatorii de sol:
- după 26 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 21 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 50 ani.
(2) Militarii din cadrele permanente care au calitatea de scafandri, precum și cei care își desfășoară activitatea în condiții de muncă speciale și care au servit în asemenea activități cel puțin 15 ani efectivi, pot fi pensionați dacă au la data ieșirii din cadrele permanente o vechime în serviciu de 25 ani și au împlinit vârsta de 50 ani."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Personalului aeronautic i se aplică procentele grupelor I sau II de muncă, după caz, prevăzute de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, dacă au lucrat efectiv în aceste grupe cel puțin 15 ani în grupa I sau 17 ani în grupa a II-a de muncă; în cazul în care au lucrat mai puțin, la procentele corespunzătoare grupei a III-a se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în grupele I și II.

(2) Scafandrilor și altor categorii de personal, care și-au desfășurat activitatea în condiții de muncă speciale, li se aplică procentele grupelor I sau II de muncă, după caz, prevăzute de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, dacă au lucrat efectiv în aceste grupe cel puțin 20 ani, în grupa I, sau 25 ani, în grupa a II-a de muncă; în cazul în care au lucrat mai puțin, la procentele corespunzătoare grupei a III-a se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în grupele I și II.

(3) Pentru cei prevăzuți la alin. (1) și (2), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe, câte:

a) 2 ani, pentru grupa I de muncă;
b) 1 an și 6 luni, pentru grupa a II-a de muncă.
(4) Locurile și activitățile ce dau dreptul militarilor de a beneficia de pensie în raport de grupa I sau II de muncă se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare."

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 1990.

Decretul nr. 214 din 12 iulie 1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se republică în Monitorul Oficial, dându-se articolelor o noua numerotare.