autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor institute teologice de grad universitar ale Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, începând cu anul (universitar) 1990/1991 un număr de 3 institute teologice de grad universitar ale Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice) cu o durată de învățământ de 4 ani, în localitățile Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea și Blaj.

Institutele teologice prevăzute la aliniatul precedent vor funcționa cu facultăți pentru pregătirea personalului de cult.

Art. 2. - Se aprobă fondul de salarii pentru personalul necesar institutelor teologice prevăzute la art. 1, corespunzător normativelor legale stabilite pentru învățământul superior.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să suplimenteze corespunzător bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.