autentificare cu OpenID
Decret pentru modificarea Decretului nr. 444/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Consiliul Politic Superior al Armatei, prevăzut în anexa la Decretul nr. 444/1972 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, se desființează. Cu aceeași dată, în compunerea Ministerului Apărării Naționale se înființează Direcția pentru educație patriotică și cultură a armatei.