autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 noiembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea Legii gospodăriei comunale nr. 4/1981 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Prevederile articolului 67 alineatul 2 din Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului de plată atrage majorări de 0,5 la sută pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților nu va depăși cuantumul debitului.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1991.