autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Adunării Deputaților într-o Comisie parlamentară de audiere
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se desemnează ca reprezentanți ai Adunării Deputaților în Comisia parlamentară de audiere a persoanelor de naționalitate română care de la 22 decembrie 1989 au fost nevoite să-și părăsească locul de muncă și domiciliul din județele Harghita și Covasna următorii deputați:

 • Ioan Ardelean - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Gheorghiță Lupău - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Marcel Chirițescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Septmiu Krausz - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Nicolae Băteanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Victor Boștinaru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Vasile Diacon - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Gheorghe Zaharia - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Petre Turlea - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Alexandru Lăpușnean - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Teodor Lupuțiu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • Alin Mihai Drugă - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 • Takács Albert Csaba - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 • Anton Nicolau - Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 • Otto Weber - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 • Marin Bivolaru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 • Vasile Bărbat - Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat
 • Adrian Nicoară - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat