autentificare cu OpenID
Rezoluție privind poziția Parlamentului României față de instituționalizarea unui organism parlamentar al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

România, ca țară semnatară a Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki din 1975, prin Parlamentul ei, se pronunță pentru participarea pe picior de egalitate a tuturor statelor europene la procesul edificării unei Europe unite, pașnice și democratice.

În acest sens, Parlamentul României sprijină instituționalizarea Adunării Europene - ca dimensiune parlamentară a C.S.C.E. Parlamentul României împărtășește opinia că viitoarea întrunire la cel mai înalt nivel a statelor C.S.C.E de la Paris (19-21 noiembrie 1990) își poate asuma o importanță istorică, fiind chemată să ratifice acordurile asupra reunificării Germaniei și reducerii substanțiale a forțelor convenționale în Europa, precum și să ia decizii în vederea instituționalizării procesului C.S.C.E.

Parlamentul României, aprobând poziția delegației sale la dezbaterea consacrată „Dimensiunii parlamentare a procesului C.S.C.E." de la Strasbourg din 26-27 septembrie 1990, își exprimă dorința ca întrunirea la cel mai înalt nivel a statelor C.S.C.E.:

  1. să ia pe deplin în considerație potențialul pe care îl reprezintă organizațiile europene și atlantice existente, precum și structurile regionale corespunzătoare ale O.N.U.;
  2. să asigure o participare parlamentară permanentă la procesul C.S.C.E., prin intermediul unei Adunări a Europei (fondată pe baza Adunării Parlamentare a Consiliului Europei). Adunarea Europei va fi interlocutorul guvernelor din țările C.S.C.E. și al tuturor instituțiilor interguvernamentale C.S.C.E. care urmează a fi înființate.

Parlamentul României solicită guvernului să acționeze în cadrul C.S.C.E. astfel ca interesele României să fie promovate cu consecvență, să se găsească modalitățile cele mai corespunzătoare de cooperare cu celelalte state din Europa, în vederea accelerării proceselor de reînnoire democratică a vieții economice, sociale și politice din țara noastră.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.