autentificare cu OpenID
Rezoluție privind acordarea României a statutului de invitat special la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României aprobă activitatea delegației sale, desfășurată pe lângă organele Consiliului Europei, la Strasbourg, între 26 septembrie și 1 octombrie 1990, în vederea accelerării procesului de acordare României a statutului de invitat special al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Parlamentul României constată cu satisfacție că în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei există o mai bună cunoaștere și înțelegere a situației din România și a problemelor cu care se confruntă, precum și față de măsurile luate de noile autorități din țara noastră pentru instituirea statului de drept, a economiei de piață, asigurarea și respectarea pluralismului politic, garantarea drepturilor omului fără discriminare și antamarea dialogului cu forțele politice care doresc să contribuie la soluționarea problemelor sociale, politice și economice ale țării.

Parlamentul României, luând notă de conținutul Rezoluției privind România, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cere Comisiei parlamentare de anchetă constituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990 să definitiveze cât mai curând și să-i prezinte raportul solicitat.

De asemenea, cere guvernului să acționeze în continuare și să ia măsurile necesare, în conformitate cu legile țării, pentru respectarea drepturilor omului și libertăților democratice, inclusiv drepturile individuale și colective ale tuturor minorităților în spiritul recomandărilor cuprinse în rezoluția menționată.

Parlamentul României își exprimă speranța că prin realizarea vizitei în România a delegației Comisiei pentru relațiile cu țările europene nemembre, prin raportul său asupra situației reale din țară, vom putea asigura Consiliul Europei de oportunitatea acordării statutului de invitat special, astfel încât, la sesiunea din ianuarie 1991, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei să poată lua o decizie pozitivă.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.