autentificare cu OpenID
Rezoluție privind activitatea delegației Parlamentului României în cadrul vizitei sale la Paris
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României, luând notă de activitatea delegației sale, desfășurată în cadrul vizitei efectuate în capitala Franței între 2 și 4 octombrie 1990, își exprimă satisfacția față de spiritul și conținutul convorbirilor avute cu înalte personalități politice din Franța, în frunte cu președintele François Mitterand, cu reprezentanți ai Parlamentului francez și apreciază că, prin aceasta, s-a adus o contribuție la dezvoltarea bunelor raporturi între parlamentele celor două țări, între popoarele român și francez.

De asemenea, își exprimă convingerea că aceste întrevederi, ca și convorbirile avute cu reprezentanți de frunte ai unor cercuri economice și financiare, vor impulsiona dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două țări.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.