autentificare cu OpenID
Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Belgia
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Belgia, după cum urmează:

 1. Ion Coteanu - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Cristian Constantin Zăinescu - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 3. Paul Jerbas - vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Ștefan Cazimir - secretar - deputat, Partidul Liber-Schimbist
 5. Marius Mihail Tudor - secretar - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
  Membri
 6. Emil Tokacs - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 7. Ilie-Valer Gâlea - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Ion Predescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Mihail Iurcu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Attila Verestóy - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 11. Dan Iosif - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Doru-Ioan Tărăcilă - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 13. Géza-Ștefan Szöcs - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 14. Teiu Păunescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Nistor Ioan Ilie - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Mircea Voica - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 17. Ion Gh. Neagu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Constantin Sava - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Ivan Sabin - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 20. Nicolae Grădinaru - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Gelu Voican-Voiculescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Iosef Timen - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Gheorghe Zaharia - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Stelian-Corneliu Mirea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Dumitru Mocanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Sorin Cristea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Petru Fleșer - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Victor Boștinaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Viorel Aramă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 30. Dumitru Moinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Teodor Lupuțiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Daniela Buruiană-Aprodu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Nicolae Ciobanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Nicolae Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Alexandru Lăpușan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Ștefan-Marian Popescu-Bejat - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Dumitru Diaconescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Dan-Ionel Pappa - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Stelian Androne - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Ion Gurău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Radu Dumitru Savu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Nicolae Băteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Dumitru Armășescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Ioan Marcu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Bogdan Victor Grigoriu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Vasile Bărbat - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (P.D.M.)
 47. Vasile Hobjilă - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist Democratic Român)
 48. Mircea David - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 49. Sergiu Cunescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Social Democrat Român)
 50. Nicolae Simescu - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române (P.R.N.R.)
 51. Petru Burcă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 52. Horia Radu Pascu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 53. George Ioan Beșe - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 54. Liviu Bujor - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 55. Marin Balaban - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 56. Nicolae Vasile Constantin Ionescu-Galbeni - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 57. Petru Ștefănuț - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 58. Eugeniu Ghiță - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
 59. Albert-Csaba Takács - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 60. Ladislau-Ștefan Pillich - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 61. Lázár Madaras - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 62. Imre András - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 63. Victoria Cosmin - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 64. Ioan Timiș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 65. Mihai Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 66. Ion Zgorcea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 67. Vasile Nistor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 68. George Simatiuc - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale