autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Chivu Gheorghe, în Circumscripția electorală nr. 16, județul Dâmbovița.