autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea activității agenților economici privați
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea sprijinirii agenților economici privați, creșterii și diversificării producției, desfacerii de bunuri materiale, unitățile economice din sectorul public sunt autorizate să încheie contracte de producție cu întreprinderile particulare, asociațiile cu scop lucrativ și cu persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent.

Art. 2. - Contractele se vor încheia pentru realizarea de cantități suplimentare, față de comenzile de stat, de materii prime, materiale, furnituri, utilaje etc., utilizarea forței de muncă și folosirea cu randament maxim a capacităților de producție, strângerea recoltei agricole, precum și pentru orice alte activități de natură să crească eficiența agenților economici. În cadrul contractelor încheiate, aprovizionarea agenților economici privați cu materii prime și materiale se va realiza la prețuri de livrare.

Art. 3. - În cazul produselor de balanță întreprinzătorii particulari beneficiază de cote în cadrul comenzii de stat, pe baza necesarului comunicat în termen.

Pentru produsele de balanță realizate în afara comenzii de stat, aprovizionarea întreprinzătorilor particulari se face fără repartiții, în condițiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Se interzice emiterea de dispoziții administrative de natură să limiteze autonomia unităților economice din sectorul public în încheierea de contracte cu agenții economici privați.

Art. 5. - În vederea eliminării concurenței neloiale, unitățile economice din sectorul public nu au dreptul să încheie contracte de producție, având același obiect, cu agenții economici privați ai căror salariați sunt și angajați ai respectivei unități economice publice.

Contractele încheiate cu încălcarea dispozițiilor din alineatul precedent se anulează cu consecințele prevăzute de lege.