autentificare cu OpenID
Decret privind unele numiri în funcție
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Teofil Pop se numește în funcția de ministru al justiției.

Art. 2. - Teodor Vasiliu se numește în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție.