autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri legate de cooperarea dintre firma „MARC RICH" - ELVEȚIA și Societatea comercială „PETROMIDIA S.A.” - România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă măsurile prevăzute în nota anexată[1] privind cooperarea cu firma „MARC RICH” pentru modernizarea unor instalații din cadrul Societății comerciale „PETROMIDIA S.A.”.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.