autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Finlandei cu privire la exportul de produse textile din România, pentru import în Finlanda
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Finlandei cu privire la exportul de produse textile din România, pentru import în Finlanda, semnat la București la 5 octombrie 1990.


[modificare] Memorandum de înțelegere[1] între Guvernul României și Guvernul Finlandei cu privire la exportul de produse textile din România, pentru import în Finlanda

1. Prezentul Memorandum de înțelegere prezintă aranjamentele convenite între Guvernul României și Guvernul Finlandei cu privire la exportul de produse textile din România, pentru import în Finlanda.

2. Prezentele aranjamente se vor aplica în perioada care va începe la 1 ianuarie 1991 și se va încheia la 31 decembrie 1993.

3. România va autoriza exportul în Finlanda de produse textile cuprinse în anexa nr. I, originare din România și expediate din această țară. Finlanda va accepta aceste importuri, cu condiția ca ele să fie acoperite de o licență de export și de un certificat de origine, conform specimenelor din anexele nr. II și III, eliberate de autoritățile române indicate în anexa nr. IV. Data indicată pe documentele de expediere va fi considerată dată a exportului.

4. România va transmite în Finlanda statistici trimestriale, pe o bază cumulativă, cu privire la produsele textile cuprinse în anexa nr. I, pentru care se eliberează licențe de export pentru Finlanda.

5. Finlanda va transmite în România statistici trimestriale, pe o bază cumulativă, cu privire la importurile produselor textile menționate în anexa nr. I, originare din România.

6. România se va strădui să asigure ca exporturile de produse textile cuprinse în anexa nr. I să fie eșalonate cât mai egal cu putință pe parcursul unui an, ținând seama în mod corespunzător de factorii sezonieri.

7. Fiecare guvern are dreptul de a cere consultări cu celălalt guvern în orice problemă izvorâtă din aplicarea sau funcționarea acestui aranjament sau din orice problemă care privește comerțul lor cu produse textile. Celălalt guvern va accepta o asemenea cerere și în termen de treizeci de zile de la data notificării cererii se vor organiza consultări în vederea convenirii unei soluții reciproc acceptabile în termen de treizeci de zile de la data când aceste consultări încep în mod efectiv.

8. În situația în care Guvernul Finlandei consideră că importurile din România de produse cuprinse în anexa nr. I, datorită perturbării pieței sau al unui pericol în acest sens, amenință să împiedice dezvoltarea ordonată a comerțului între cele două țări, Guvernul Finlandei poate cere consultări Guvernului României pentru a atenua sau a evita o asemenea perturbare a pieței. În momentul prezentării cererii, Guvernul Finlandei va transmite Guvernului României date care în opinia Guvernului Finlandei indică existența perturbării pieței sau riscul acestei perturbări și relația cauzală a perturbării cu exporturile românești. Ambele guverne sunt de acord să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord asupra unei soluții reciproc acceptabile a problemei, în termen de nouăzeci de zile de la primirea acestei cereri. Dacă în cursul consultărilor nu se ajunge la un acord asupra unei soluții reciproc acceptabile, Guvernul Finlandei poate lua măsurile necesare pentru remedierea situației pe parcursul acestui aranjament, în conformitate cu drepturile și obligațiile prevăzute în Aranjamentul privind comerțul internațional cu produse textile, G.A.T.T. sau alt aranjament internațional multilateral și anume acel instrument care va fi aplicabil sectorului de produse textile și confecții, pe durata acestui aranjament.

9. Anexele la prezentul Memorandum de înțelegere vor fi considerate ca făcând parte integrantă din acesta.

10. Prezentul Memorandum de înțelegere înlocuiește Memorandumul de înțelegere aplicabil pe perioada 1 ianuarie 1987 - 31 decembrie 1990.

11. Încheiat la București la 5 octombrie 1990, în două originale în limba engleză.

Pentru Guvernul României
Adrian Constantinescu,
director în Ministerul Comerțului și Turismului
Pentru Guvernul Finlandei
Erik Hagfors,
ambasador,
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei


[modificare] Anexa nr. 1

I. ex.61.15 Dresuri, ciorapi, șosete etc., tricotate sau croșetate

II. 61.05 Lenjerie de corp, tricotată sau croșetată

61.07
61.08
61.09

III. 61.01 Îmbrăcăminte exterioară, tricotată sau croșetată

61.02
61.03
61.04
61.06
61.10
61.12
61.13
61.14

IV. 62.05.20.00 Cămăși din bumbac și fire sintetice,

62.05.30.00 pentru bărbați și băieți
cu excepția următoarelor subcapitole:
I. 61.15.20.21
61.15.99.00
II. 61.05.90.10, 61.05.90.90, 61.07.19.90, 61.07.29.10, ex.61.07.99.10, ex.61.07.99.90, 61.08.19.10, 61.08.19.90, 61.08.29.90, 61.08.39.10, 61.08.39.90, ex.61.08.99.10, ex.61.08.99.90, 61.09.90.31, 61.09.90.32, 61.09.90.39
III. 61.12.19.10, 61.12.19.90, 61.12.20.10, 61.12.39.10, 61.12.39.90, 61.12.49.10, 61.13.00.10, 61.13.00.90, ex.61.14.10.00, ex.61.14.90.00.


[modificare] Anexa nr. 2

(Traducere)

Licența de export (Produse textile)
 1. Exportator (numele, adresa completă, țara)
 2. Numărul documentului
 3. Anul de contingent
 4. Numărul categoriei
 5. Destinatar (numele, adresa completă, țara)
 6. Țara de origine
 7. Țara de destinație
 8. Locul și data de îmbarcare; mijlocul de transport
 9. Date suplimentare
 10. Marcaje și numere; numărul și natura coletelor; destinația mărfurilor
 11. Cantitatea[2]
 12. Valoarea FOB[3]
 13. Viza autorității competente
  Eu, subsemnatul, certific că mărfurile desemnate mai sus au fost scăzute din limita cantitativă stabilită pentru anul indicat la rubrica nr. 3 cu privire la categoria desemnată în rubrica nr. 4, în cadrul dispozițiilor reglementând schimburile de produse textile cu Finlanda.
 14. Autoritatea competentă (numele, adresa completă, țara).
Data, (semnătura) (ștampila)


[modificare] Anexa nr. 3

(Traducere)

Certificat de origine (Produse textile)
 1. Exportator (numele, adresa completă, țara)
 2. Numărul documentului
 3. Anul de contingent
 4. Numărul de categorie
 5. Destinatar (numele, adresa completă, țara)
 6. Țara de origine
 7. Țara de destinație
 8. Locul și data de îmbarcare; mijlocul de transport
 9. Date suplimentare
 10. Marcaje și numere; numărul și natura coletelor; descrierea mărfurilor
 11. Cantitatea[4]
 12. Valoarea FOB[3]
 13. Viza autorității competente
  Eu, subsemnatul, certific că mărfurile desemnate mai sus sunt originare din țara indicată la rubrica nr. 6, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în Finlanda.
 14. Autoritatea competentă (numele, adresa completă, țara).
Data, (semnătura) (ștampila)


[modificare] Anexa nr. 4

Autoritatea română autorizată să elibereze licențe de export și certificate de origine este Ministerul Comerțului și Turismului.

 1. Traducere.
 2. Indică greutatea netă (kg), precum și cantitatea prevăzută pentru categoria respectivă, dacă această cantitate nu este greutatea netă.
 3. 3,0 3,1 În valuta contractului de vânzare.
 4. Indică greutatea netă (kg), precum și cantitatea prevăzută pentru categoria respectivă, dacă este exprimată altfel decât în greutatea netă.