autentificare cu OpenID
Proclamația Parlamentului României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Suntem în pragul primei aniversări a Revoluției noastre izbăvitoare.

Începută la Timișoara pe 16 decembrie 1989, victorioasă la București pe 22, desfășurată în întreaga țară, prin contribuția remarcabilă a tinerei generații, Revoluția română se constituie într-un eveniment unic al istoriei noastre, de o certă însemnătate internațională.

22 Decembrie 1989 semnifică doborârea prin forță și sacrificiu a dictaturii comuniste în România. Revoluția anticeaușistă și anticomunistă a descătușat poporul român și i-a dat șansa reînscrierii sale pe drumul firesc al democrației, deplinei libertăți și păcii.

După alegerile din 20 mai 1990 s-au creat, pe baza principiului separației puterilor în stat, o nouă structură a puterii și un nou sistem de instituții: Parlamentul, Președinția, Guvernul.

Forul legislativ al țării a desfășurat o intensă activitate pentru adoptarea unui sistem echilibrat de legi democratice, propuse de guvern sau din inițiativă proprie. Acestea, elaborate în spiritul idealurilor și valorilor Revoluției din decembrie, au menirea să garanteze libertatea deplină a individului și a societății, să încurajeze spiritul creator și întreprinzător, să pună prevederile lor la baza întregii activități a membrilor societății, configurând astfel funcționarea, pe temelii solide, democratice, a unui stat de drept.

În condițiile complexe și zbuciumate ale realității sociale, Parlamentul a avut în vedere, cu prioritate, protecția cetățeanului și anularea unor legi nedrepte ale trecutului.

S-au adoptat mai multe legi, pe baza cărora a început trecerea la economia de piață, încurajarea inițiativei particulare și asigurarea protecției sociale a populației.

Se află în dezbaterea comisiilor Legea funciară, de o importanță crucială pentru țărănime și pentru agricultura României; foarte curând ea va fi prezentată plenului Parlamentului, împreună cu alte proiecte de legi privind reglementarea dreptului de proprietate.

Comisia constituțională a elaborat tezele proiectului viitoarei Constituții a României. De asemenea, s-au făcut pași importanți pentru integrarea Parlamentului României în contextul relațiilor parlamentare internaționale.

Înfăptuirea unor transformări profunde în toate sferele vieții sociale este prin ea însăși un proces complex, dificil și contradictoriu.

Realizarea programului de reforme economice, politice și sociale, de care țara are nevoie, nu se poate face decât într-un climat de liniște și prin conlucrarea tuturor, prin înțelegerea de către toate partidele și formațiunile politice, de către toți cetățenii țării a momentului și a perspectivei, prin toleranță reciprocă și, mai ales, prin muncă.

Având în vedere toate acestea, parlamentul respinge orice manifestări de violență, ori de unde ar veni ele, de natură a duce la destabilizarea țării, condamnă pe autorii unor asemenea fapte iresponsabile și cere tuturor să dea dovadă de înțelepciunea pe care au probat-o, în atâtea împrejurări dramatice, înaintașii noștri, care au știut să pună, mai presus de toate, interesele țării și ale poporului.

Este firesc și necesar ca în preajma aniversării revoluției să ne prezentăm în fața marilor evenimente pregătiți să le sărbătorim în pace și liniște. Cerem guvernului ca, pe baza unui dialog sincer și eficient, să adopte hotărâri pentru rezolvarea înțeleaptă a revendicărilor legitime și să ia măsuri, în conformitate cu legea, exigențele respectării demnității umane și a drepturilor cetățenești, în scopul asigurării ordinii și calmului în țară, atât de dorite de poporul nostru.

Cetățeni ai patriei române libere,

Cel dintâi Parlament al României noi vă exprimă îndemnul de suflet și de conștiință de a nu-i uita nici o clipă pe eroii care, prin jertfa lor supremă, au contribuit hotărâtor la eliberarea și renașterea țării! Să fim mândri și să ne arată demni și înnobilați de lupta și jertfa lor! Cu prilejul sărbătorilor creștinești, redate de Revoluția din decembrie, vă urăm sărbători fericite și „La mulți ani!”


Această proclamație a fost adoptată de Parlamentul României în ședința sa din 13 decembrie 1990.