autentificare cu OpenID
Hotărâre privind salarizarea personalului din unitățile sanitare pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează se salarizează cu salariul tarifar majorat cu 100% pentru întreg personalul din unitățile sanitare, institute și centre medicale, precum și de asistență socială.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Finanțelor ca pe baza documentațiilor privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri să ia măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari.