autentificare cu OpenID
Hotărâre privind programul de lucru în perioada 24-25 decembrie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ziua de 24 decembrie 1990 este zi nelucrătoare, urmând a fi recuperată.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 unitățile din industria alimentară și comerciale destinate aprovizionării populației cu produse agroalimentare, care vor avea program de lucru normal.

Art. 2. - Ziua de 25 decembrie 1990 este zi nelucrătoare.

Unitățile de alimentație publică vor avea în această zi program de lucru de duminică, iar farmaciile și unitățile sanitare vor lucra potrivit unui program stabilit de Ministerul Sănătății, care să asigure asistența sanitară a populației.

Art. 3. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 și 2 unitățile cu foc continuu, precum și alte unități a căror activitate nu poate fi întreruptă.

Art. 4. - Recuperarea timpului de muncă lucrat de către angajații unităților prevăzute la art. 1, 2 și 3 urmează a se face eșalonat, în conformitate cu prevederile legale.