autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Trustului-antrepriză generală „Energoconstrucția” din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale în subordinea Ministerului Energiei Electrice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990, Trustul-antrepriză generală „Energoconstrucția” din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 2. - Trustul-antrepriză generală „Energoconstrucția” trece la Ministerul Energiei Electrice cu întreg activul și pasivul, inclusiv cota-parte de utilaje aferente și tot nomenclatorul de lucrări în execuția acestuia.

Art. 3. - Personalul Trustului-antrepriză generală „Energoconstrucția” își menține drepturile de salarizare prevăzute în reglementările legale actuale.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Energiei Electrice.