autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Biroului central pentru expertize tehnice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul coordonării și îndrumării, din punct de vedere administrativ, a activității de expertiză tehnică judiciară, se înființează, în cadrul Ministerului Justiției, Biroul central pentru expertize tehnice.

Art. 2. - Activitatea și gestiunea privind expertiza tehnică de la fostul Minister al Economiei Naționale vor fi preluate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de Biroul central pentru expertize tehnice, pe bază de protocol.

Soldul existent, la data prezentei hotărâri, în contul fostului Minister al Economiei Naționale, special deschis pentru activitatea de expertiză tehnică, se virează la bugetul statului.

Art. 3. - Numărul maxim de posturi al aparatului Ministerului Justiției se majorează cu 7 posturi, prin redistribuire, de la Ministerul Economiei Naționale, care și-a încetat activitatea.

Structura posturilor Biroului central pentru expertize tehnice se stabilește de Ministerul Justiției.

Art. 4. - Modul de organizare și funcționare a Biroului central pentru expertize tehnice se stabilește prin regulament aprobat de Ministerul Justiției.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va modifica corespunzător indicatorii economici și financiari, pe anul 1990, privind activitatea Ministerului Justiției.