autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de atragere, menținere și stabilizare a personalului din activitatea de distribuție a energiei termice, alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, salubritate, transport în comun - exploatare și întreținere reparații, spălătorie chimică, curățenie și întreținere parcuri și străzi, cât și repararea acestora
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată de personalul care lucrează în tură în zilele de duminică și celelalte zile care, potrivit reglementărilor, sunt sărbători legale, se remunerează cu un spor de 100% din salariul tarifar. Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru din cauza lipsei de personal, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează, care nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se remunerează cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor, împreună cu prefecturile județene și Primăria municipiului București, vor modifica indicatorii financiari cu influențele ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.