autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii guvernului nr. 1309/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea guvernului nr. 1309/1990 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Finanțelor, împreună cu prefecturile județene și Primăria municipiului București, vor modifica indicatorii financiari cu influențele ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri.”