autentificare cu OpenID
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 decembrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa la Legea nr. 6/1990 devine anexa nr. 1.

2. Se introduce anexa nr. 2, conform anexei la prezenta lege.


[modificare] Anexa Nr. 2

Salariile tarifare pentru funcțiile din organele centrale subordonate guvernului, asimilate cu cele din anexa nr. 1
Nr. crt.
Funcția
Salariul tarifar
-lei/lună-
I. Asimilate cu funcția de ministru
1. Președinte al Academiei Române 14.000
2. Guvernator al Băncii Naționale a României 14.000
II. Asimilate cu funcția de secretar de stat, șef de departament
3. Secretar de stat - Șeful Secretariatului de Stat pentru Culte 12.500
4. Președinte:
- Banca Română de Comerț Exterior 12.500
- Banca Română pentru Dezvoltare 12.500
- Banca Agricolă 12.500
- Banca Comercială Română 12.500
- Academia de Științe Agricole și Silvice 12.500
- Academia de Științe Medicale 12.500
5. Vicepreședinte:
- Academia Română 12.500
- Banca Naționala a României 12.500
III. Asimilate cu funcția de subsecretar de stat
6. Președinte:
- Comisia Națională de Statistică 11.500
- Comisia Națională de Informatică 11.500
- Comisia Națională pentru Standarde și Calitate 11.500
- C.E.C. 11.500
- ADAS 11.500
7. Director general al Institutului Național de Cercetări Economice 11.500
8. Președinte al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare 10.000
9. Director general al Institutului de Fizică Atomică 10.000
10. Director general al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 10.000
11. Președinte al Centrului Național al Cinematografiei 10.000
12. Președinte al Fundației Culturale Române 10.000
13. Vicepreședinte:
- Comisia Națională de Statistică 10.000
- Banca Română de Comerț Exterior 10.000
- Banca Română pentru Dezvoltare 10.000
- Banca Comercială Română 10.000
- Banca Agricolă 10.000
- Fundația Culturală Română 10.000
IV. Asimilate cu funcția de consilier al primului-ministru
14. Secretar general al Academiei Române 10.000
15. Secretar general adjunct al guvernului 10.000
16. Vicepreședinte:
- C.E.C. 9.000
- ADAS 9.000
17. Director general adjunct al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 9.000
18. Președinte al Comisiei Zonei Montane 9.000
19. Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 9.000
20. Vicepreședinte al Centrului Național al Cinematografiei 9.000
21. Director general al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 9.000
22. Director general adjunct al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 8.000
Notă:
 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
 2. Pentru funcțiile din alte organe centrale sau instituții, al căror nivel de salarizare este echivalat prin acte normative cu cel al unor funcții de nivel guvernamental desființate, nivelul de salarizare se stabilește în mod similar celor de mai sus, cu aprobarea guvernului.