autentificare cu OpenID
Lege privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din guvernul României și a altor funcții de nivel guvernamental
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iulie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 iulie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind reorganizarea ministerelor și salarizarea funcțiilor din Guvernul României și a unor funcții de nivel guvernamental și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Versiunea:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Acțiunea de reorganizare a ministerelor și a celorlalte organe centrale va fi încheiată până la data de 31 august 1990.

(2) Reorganizarea se va face prin hotărâri ale guvernului.

(3) În termen de 30 de zile de la încheierea reorganizării, guvernul va supune parlamentului spre adoptare reglementările privind atribuțiile sale și ale ministerelor.

Art. 2. - (1) Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut cu acordul fiecăruia în cadrul aceleiași instituții, în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, are dreptul la salariul tarifar avut și sporuri, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

(2) De aceleași drepturi beneficiază și personalul care a fost menținut în activitate, în mod excepțional, în instituția reorganizată, peste numărul de posturi aprobat, fără a se depăși termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Numărul persoanelor ce beneficiază de prevederile alin. (2) se stabilește de guvern.

Art. 3. - Se acordă guvernului competența de a emite hotărâri pentru: înființarea comisiilor care funcționează pe lângă guvern; stabilirea structurii organizatorice și a numărului de posturi la ministere, celelalte organe centrale și comisii din administrația de stat; numirea și eliberarea din funcție a secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat, precum și a persoanelor ce urmează să îndeplinească funcții asimilate acestora.

Art. 4. - Se aprobă salariile tarifare ale funcțiilor din Guvernul României și ale unor funcții de nivel guvernamental potrivit prevederilor din anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Abrogat de Legea 40 / 1991

Art. 5. - Decretul-lege nr. 60/1990 privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor salariați se aplică până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data prezentei legi se abrogă: anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 37/1990; Decretul nr. 145/1975; art. 1-5, 7, 8 și 11 din Decretul-lege nr. 65/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Salariile tarifare
pentru funcțiile din Guvernul României și unele funcții de nivel guvernamental
Nr. crt. Funcția Salariul tarifar
-lei-
1. Prim-ministru 18.000
2. Ministru de stat 15.000
3. Ministru 14.000
4. Secretar de stat, șef de departament 12.500
5. Subsecretar de stat 10.000 - 12.000
6. Consilier al primului-ministru 7.000 - 10.000
7. Consilier la miniștri de stat 7.000 - 9.000
8. Consilier al ministrului[1] 6.750
Notă:
 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
 2. Funcțiile de ministru secretar de stat, prim-adjunct al ministrului și adjunct al ministrului, desființate prin prezenta lege, se asimilează cu funcția de subsecretar de stat.
 3. Nivelurile de salarizare între limite se stabilesc de guvern, respectiv, pentru organele care nu sunt în subordinea guvernului, de către conducătorii acestora.


[modificare] Anexa Nr. 2

Salariile tarifare pentru funcțiile din organele centrale subordonate guvernului, asimilate cu cele din anexa nr. 1
Nr. crt.
Funcția
Salariul tarifar
-lei/lună-
I. Asimilate cu funcția de ministru
1. Președinte al Academiei Române 14.000
2. Guvernator al Băncii Naționale a României 14.000
II. Asimilate cu funcția de secretar de stat, șef de departament
3. Secretar de stat - Șeful Secretariatului de Stat pentru Culte 12.500
4. Președinte:
- Banca Română de Comerț Exterior 12.500
- Banca Română pentru Dezvoltare 12.500
- Banca Agricolă 12.500
- Banca Comercială Română 12.500
- Academia de Științe Agricole și Silvice 12.500
- Academia de Științe Medicale 12.500
5. Vicepreședinte:
- Academia Română 12.500
- Banca Naționala a României 12.500
III. Asimilate cu funcția de subsecretar de stat
6. Președinte:
- Comisia Națională de Statistică 11.500
- Comisia Națională de Informatică 11.500
- Comisia Națională pentru Standarde și Calitate 11.500
- C.E.C. 11.500
- ADAS 11.500
7. Director general al Institutului Național de Cercetări Economice 11.500
8. Președinte al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare 10.000
9. Director general al Institutului de Fizică Atomică 10.000
10. Director general al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 10.000
11. Președinte al Centrului Național al Cinematografiei 10.000
12. Președinte al Fundației Culturale Române 10.000
13. Vicepreședinte:
- Comisia Națională de Statistică 10.000
- Banca Română de Comerț Exterior 10.000
- Banca Română pentru Dezvoltare 10.000
- Banca Comercială Română 10.000
- Banca Agricolă 10.000
- Fundația Culturală Română 10.000
IV. Asimilate cu funcția de consilier al primului-ministru
14. Secretar general al Academiei Române 10.000
15. Secretar general adjunct al guvernului 10.000
16. Vicepreședinte:
- C.E.C. 9.000
- ADAS 9.000
17. Director general adjunct al Agenției Naționale de Presă "ROMPRES" 9.000
18. Președinte al Comisiei Zonei Montane 9.000
19. Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 9.000
20. Vicepreședinte al Centrului Național al Cinematografiei 9.000
21. Director general al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 9.000
22. Director general adjunct al Administrației Autonome a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive din România 8.000
Notă:
 1. Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.
 2. Pentru funcțiile din alte organe centrale sau instituții, al căror nivel de salarizare este echivalat prin acte normative cu cel al unor funcții de nivel guvernamental desființate, nivelul de salarizare se stabilește în mod similar celor de mai sus, cu aprobarea guvernului.
Abrogat de Legea 40 / 1991
 1. Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere și câte 1-2 posturi în departamente și comisii ale guvernului.