autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Urmare înființării unor societăți comerciale și regii autonome, în temeiul art. 55 din Legea nr. 15/1990 și al Ordinului primului-ministru nr. 127/17.X.1990,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Centralele industriale și unitățile cu statut similar prevăzute în anexa la prezenta hotărâre își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul centralelor industriale și al unităților cu statut similar care se desființează va fi împărțit și transmis societăților comerciale sau regiilor autonome înființate prin reorganizarea unora dintre unitățile economice subordonate acestora și unităților economice din componența centralelor care nu s-au reorganizat până la data prezentei hotărâri.

În cazul centralelor industriale care au fost partenere în societăți mixte cu participare de capital străin, capitalul social cu care acestea au participat va fi repartizat la unitățile componente ale centralelor.

Responsabilitatea pentru organizarea activității de inventariere a capitalului aferent cotei de participare a centralelor industriale desființate la societăți mixte și de distribuire pe societățile comerciale și regiile autonome nou înființate al acestui capital revine departamentelor care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea respectivele centrale industriale.

Activul și pasivul centralelor industriale desființate se preiau de către regiile autonome și societățile comerciale înființate prin reorganizarea unităților economice sau de către unitățile economice nereorganizate până în prezent. Preluarea se va face pe bază de protocol, semnat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezente hotărâri.

Art. 3. - Personalul centralelor industriale și al unităților cu statut similar din anexă care se desființează, va fi preluat în măsura posibilităților de unitățile economice similare care au fost subordonate acestora, nereorganizate încă, inclusiv de societățile comerciale și regiile autonome reorganizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990.

Personalul preluat de la centralele industriale și de la unitățile cu statut similar, se consideră transferat în interesul serviciului și, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Personalul care nu a fost preluat de la centralele industriale desființate are dreptul la salariul tarifar avut, timp de 30 de zile.

Departamentele care coordonează domeniul în care și-au desfășurat activitatea centralele respective, împreună cu oficiile forțelor de muncă ale direcțiilor județene și a municipiului București pentru probleme de muncă și protecție socială, vor lua măsuri pentru asigurarea locurilor de muncă pentru personalul neredistribuit, în conformitate cu prevederile art 56 din Legea nr. 15/1990 și cu respectarea prevederilor Codului muncii - art. 133.

Art. 4. - Ministerul Resurselor și Industriei și Ministerul Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Lista centralelor industriale și a unităților cu statut similar care își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 15/1990 și a Ordinului primului-ministru nr. 127/17.X.1990

Nr. crt. Departamentul Denumirea centralei industriale sau unității cu statut similar care își încetează activitatea Actul de înființare
1. Departamentul minelor Combinatul minier Valea Jiului Decretul nr. 270/1977
2. Departamentul minelor Combinatul minier Banat Decretul nr. 164/1986
3. Departamentul minelor Combinatul minier Motru Decretul nr. 365/1981
4. Departamentul minelor Combinatul minier Rovinari Decretul nr. 365/1981
5. Departamentul minelor Combinatul minier Ploiești Decretul nr. 270/1977
6. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială navală Galați Decretul nr. 224/1985
7. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare Brașov Decretul nr. 224/1985
8. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj energetic București Decretul nr. 397/1985
9. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de vagoane și material rulant București Decretul nr. 223/1985
10. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași Decretul nr. 196/1986
11. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara Decretul nr. 175/1987
12. Departamentul industriei construcțiilor de mașini Centrul Național al Industriei Aeronautice Române București Decretul nr. 224/1985
13. Departamentul industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine Centrala industrială de mecanică fină și mașini textile București Decretul nr. 225/1985
14. Departamentul industriei chimice și petrochimice Societatea „SINTOFARM" București Hot. Guv. nr. 624/1990
15. Departamentul industriei chimice și petrochimice Trustul „ROMPLAST" București Hot. Guv. nr. 632/1990
16. Departamentul industriei chimice și petrochimice Societatea utilaj chimic București Hot. Guv. nr. 730/1990
17. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi Decretul nr. 246/1985
18. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de rafinării și petrochimie Pitești Decretul nr. 246/1985
19. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București Decretul nr. 246/1985
20. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de fire și fibre sintetice Săvinești Decretul nr. 246/1985
21. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de îngrășăminte chimice Craiova H.C.M. nr. 367/1973
22. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de îngrășăminte chimice Târgu Mureș Decretul nr. 244/1985
23. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de fibre și fire artificiale Brăila Hot. Guv. nr. 189/1990
24. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala industrială de produse anorganice Râmnicu Vâlcea H.C.M. nr. 367/1973
25. Departamentul industriei chimice și petrochimice Centrala pentru desfacerea produselor „PECO" București Decretul nr. 246/1985
26. Departamentul industriei chimice și petrochimice Trustul „PLAFAR" București Decretul nr. 369/1988
27. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei mătăsii, inului și cânepii București Hot. Guv. nr. 151/1990
28. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei lânii București Hot. Guv. nr. 151/1990
29. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei tricotajelor București Hot. Guv. nr. 151/1990
30. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei confecțiilor Sibiu Hot. Guv. nr. 151/1990
31. Departamentul industriei textile și pielăriei Centrala industriei confecțiilor Bacău Hot. Guv. nr. 151/1990
32. Departamentul industriei textile și pielăriei Trustul de producție și comercializare a confecțiilor București Hot. Guv. nr. 645/1990
33. Departamentul industriei textile și pielăriei Direcția generală de construcții de mașini pentru industria ușoară Hot. Guv. nr. 153/1990
34. Departamentul industriei materialelor de construcții Centrala pentru utilaje și piese schimb București H.C.M. nr. 367/1973
35. Departamentul industriei lemnului Centrala de exploatare a lemnului București H.C.M. nr. 367/1973
36. Departamentul industriei lemnului Centrala de prelucrare a lemnului București H.C.M. nr. 367/1973
37. Departamentul industriei lemnului Centrala industrială a mobilei Brașov Hot. Guv. nr. 98/1990
38. Departamentul industriei lemnului Centrala de celuloză și hârtie Bacău Hot. Guv. nr. 431/1990
39. Departamentul industriei lemnului Centrala industriei sticlei și ceramicii fine București H.C.M. nr. 367/1973
40. Departamentul industriei lemnului Grupul de întreprinderi pentru producție de feronerie, scule, utilaje și piese de schimb București Hot. Guv. nr. 182/1990