autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru conducerea activității societăților comerciale înființate prin reorganizarea unităților economice de stat conform Legii nr. 15/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Până la constituirea Consiliului împuterniciților statului și Consiliului de administrație potrivit prevederilor legii și statutelor proprii, departamentele de ramură vor numi, în condițiile prevăzute prin Hotărârea guvernului nr. 1082/1990, Consiliul de administrație, Comitetul de direcție și directorul la unitățile reorganizate ca societăți comerciale conform Legii nr. 15/1990.

Art. 2. - Conducerile unităților economice numite în condițiile art. 1 vor proceda la întocmirea formelor legale necesare înființării, înregistrării, organizării și funcționării societăților comerciale potrivit prevederilor legilor nr. 15/1990, nr. 26/1990 și nr. 31/1990.

Art. 3. - Consiliile de administrație, Comitetele de direcție și directorii societăților comerciale numite conform prevederilor art. 1 își încetează activitatea o dată cu organizarea, potrivit legii, a Consiliului de administrație al societății comerciale respective.