autentificare cu OpenID
Hotărâre privând completarea și modificarea Hotărârii guvernului nr. 1215/20 noiembrie 1990
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În mod derogatoriu de la Hotărârea guvernului nr. 1215/1990, activitatea unităților de construcții care execută lucrări pentru Primăria municipiului București, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, va putea continua și în perioada 1 decembrie - 28 februarie 1991.


[modificare] Anexă

Lista de lucrări ce urmează a fi executate în perioada decembrie 1990 – februarie 1991 de către unități de construcții care execută lucrări pentru Primăria municipiului București

 • Lucrări edilitare aferente cvartalelor de locuit, respectiv rețele de apă, canal, termoficare, stații de hidrofor, puncte termice, gaze, electricitate, întreținere ascensoare, sistematizare pe verticala, drumuri, inclusiv lucrări cota zero aferente programului de locuințe pentru anul 1991 (infrastructuri);
 • Lucrări de locuințe cu structură integral prefabricată cu respectarea normativelor tehnice în vigoare;
 • Lucrări de instalații, întreținere, de toate tipurile;
 • Activități în bazele de producție proprii ce derivă din lucrările aprobate atât pentru produse din beton și beton armat, cât și pentru confecții metalice la contractele angajate anterior cu parteneri străini interni și externi;
 • Lucrări de fabricație și așternere a mixturilor asfaltice și asfalturi turnate pe arterele rutiere ale municipiului București;
 • Lucrări de consolidări și reparații construcții;
 • Lucrări pentru darea în folosință în trimestrul II 1991 a stației de mixturi asfaltice Colentina;
 • Activitatea de reparații și întreținere a instalațiilor și utilajelor aferente producerii și așternerii mixturilor asfaltice și a asfaltului turnat;
 • Lucrări de alimentare cu apă și canalizare cu caracter orășenesc (stații de tratare, apeducte, stații de pompare, canale colectoare, stații de epurare etc.);
 • Magistrale de termoficare urbană;
 • Poduri și pasaje rutiere.