autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru protecția populației împotriva unor practici ilicite în activitatea de proiectare, execuție, reparații și întreținere de lucrări de construcții
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitățile de proiectare, execuție, reparare și întreținere a lucrărilor de construcții pentru populație și pentru organizațiile înființate pe baza liberei inițiative se vor realiza numai de persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

Lucrările de construcții care presupun realizarea unor structuri de rezistență, precum și cele de transformări, modernizări și reparații care pot afecta aceste structuri, se vor executa numai pe bază de proiecte, elaborate și avizate în condițiile legii.

La proiectarea și executarea lucrărilor de construcții se vor respecta normele generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

Art. 2. - Persoanele fizice sau juridice care realizează lucrări de proiectare, execuție, reparare și întreținere în domeniul construcțiilor sunt obligate să încheie, în scris, convenții cu beneficiarii de lucrări.

În convenție se va menționa, în mod obligatoriu, numărul autorizației de funcționare a executantului.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, executanții și beneficiarii vor prezenta, la cererea organelor de control, autorizația de funcționare, precum și documentele oficiale privind proveniența materialelor, utilajelor și mijloacelor de transport folosite.

Art. 3. - Pentru identificarea activităților de construcții, reparații și întreținere prevăzute la art. 1, executantul va afișa, vizibil, la locul desfășurării lucrărilor, următoarele date: denumirea lucrării, beneficiarul, proiectantul, executantul, precum și numărul autorizației de funcționare a acestuia.

Art. 4. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea civilă, penală sau contravențională a celor vinovați.

Art. 5. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

a) de la 3.000 lei până la 5.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. 2 și art. 22 din Decretul-lege nr. 54/1990, precum și încălcarea prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre;
b) de la 5.000 lei până la 10.000 lei, desfășurarea de activități în domeniul proiectării, execuției, reparațiilor și întreținerii construcțiilor, fără autorizație de funcționare.

Art. 6. - Contravențiile prevăzute la art. 5 se constată și amenzile se aplică de organele de control financiar-bancare, precum și de organele de poliție și de pompieri ale Ministerului de Interne.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor și se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României.