autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Băncii Agricole - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data prezentei hotărâri, Chelu Nicolae se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Agricole - S.A.