autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii guvernului nr. 1321 din 21 decembrie 1990 privind înființarea societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - Tarom” - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Personalul disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii guvernului nr. 1321 din 21 decembrie 1990 privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - Tarom” - S.A. beneficiază de salariul avut și sporul de vechime, după caz, până la reîncadrarea în muncă sau primirea ajutorului de șomaj, dar nu mai mult de 3 luni.