autentificare cu OpenID
Hotărâre privind interzicerea exportului de lemn brut sau produse semifabricate din lemn
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 1991 se interzice exportul de lemn brut și semifabricate din lemn (grinzi, manele, căpriori, cherestea, paleți, lambriuri, elemente căsuțe camping, obloane auto și altele) de către agenți economici, cu excepția unor unități ale Ministerului Resurselor și Industriei, pentru care acordarea autorizării operațiunilor de export se dă de către guvern.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Comerțului și Turismului, precum și Ministerul Mediului, vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.