autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice la direcțiile teritoriale de muncă și protecție socială subordonate Ministerului Muncii și Protecției Sociale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Numărul actual de 3.169 posturi, aprobat pentru aparatul direcțiilor teritoriale de muncă și protecție socială, se suplimentează în anul 1991 cu 1.150 posturi; o parte din aceste posturi se vor utiliza pentru organizarea de centre teritoriale de muncă și protecție socială în principalele localități ale fiecărui județ.

Cheltuielile cu personalul din compartimentele de forță de muncă și șomaj se suportă din fondul de șomaj.

Numărul de posturi pe județe și municipiului București se repartizează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 2. - Structura organizatorică a direcțiilor de muncă și protecție socială și a centrelor teritoriale se stabilește de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Numărul de posturi de conducere poate fi de maximum 20% din totalul posturilor.

Art. 3. - Conducerea direcțiilor județene de muncă și protecție socială se asigură de director, director adjunct și contabil șef, iar a Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București, de către directorul general, 2 directori generali adjuncți și contabilul șef.

Art. 4. - În cadrul aparatului propriu al direcțiilor de muncă și protecție socială se pot utiliza și funcțiile de economist, sociolog, psiholog, inginer și altele similare, principal I și II, precum și funcția de consilier juridic șef pentru coordonarea compartimentului „camera de muncă”.

Salariile pentru funcțiile din alineatul precedent sunt cele prevăzute în Legea nr. 57/1974 la următoarele poziții:

  • economist, sociolog, psiholog, inginer și altele similare, principal I și II, anexa IV, capitolul I B.c, poziția 7, col. 8 și 9, rândul 3; numărul posturilor de principal I și II se stabilește în limitele a 5% și, respectiv, 10% din numărul posturilor cu studii superioare din cadrul direcțiilor de muncă și protecție socială, exclusiv posturile din centrele teritoriale;
  • consilier juridic șef, anexa VI, capitolul II, pct. a, poz. 9.

Art. 5. - Funcția de contabil șef se salarizează cu nivelul prevăzut în Legea nr. 57/1974, în anexa nr. IV, capitolul I, pct. B. a, poz. 4 col. 5, 6 și 7 pentru funcția de contabil șef din unitățile cu personalitate juridică din grupa V de ramuri.

Nivelul de salarizare a șefilor de centre teritoriale de muncă și protecție socială se stabilește de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin corelare cu nivelurile de salarizare a șefilor de oficiu din aparatul direcțiilor de muncă și protecție socială, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - Camerele de muncă de la direcțiile de muncă și protecție socială sunt coordonate de directorul general al Direcției generale a legislației muncii și protecției sociale, direcție independentă din structura ministerului, prevăzută în Hotărârea guvernului nr. 962 din 11.08.1990.

Art. 7. - Prefecturile, Primăria municipiului București și primăriile din localitățile în care se constituie centre teritoriale de muncă și protecție socială vor asigura spațiile necesare funcționării în condiții corespunzătoare a acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.