autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exporturilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 1991, agenții economici producători de mărfuri pentru export pot obține prin solicitare de la Ministerul Finanțelor restituirea de la bugetul administrației centrale a impozitului pe circulația mărfurilor cuprins în prețul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor reprezentând principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor de export.

Art. 2. - Metodologia și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii de mărfuri de export pentru a beneficia de prevederile art. 1 se stabilesc de Ministerul Finanțelor, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agenții economici producători de mărfuri pentru export care au livrat marfa pe credit apelând în acest scop, la rândul lor, la credite interne în lei, pot beneficia de valuta în care au încasat dobânzile la exporturile cu plata în condiții de credit, fiind obligate numai la plata dobânzilor aferente creditului intern în condițiile convenite cu banca finanțatoare.

Art. 4. - În cazul în care agenții economici au apelat la credite bancare pentru plata avansului sau efectuarea altor cheltuieli anterioare sosirii mărfurilor din import, dobânda aferentă acestor credite va fi suportată de agenții economici în cauză și nu va mai fi suportată de la bugetul statului.

Art. 5. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1991.