autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Romcereal” - R.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă „Romcereal” - R.A., cu sediul în municipiul București, str. Transilvaniei nr. 2, sector 1.

Regia autonomă „Romcereal” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Agriculturii și Alimentației reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație a Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei autonome „Romcereal” - R.A. este în valoare de 12.780.191 mii lei, stabilit pe bază de bilanț contabil încheiat la 30 septembrie 1990, reprezentând activul și pasivul preluate de la Direcția generală economică pentru achiziționarea produselor agricole și unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1 care, pe data prezentei hotărâri, se desființează. Capitalul social va fi definitivat după reevaluarea patrimoniului, efectuată în condițiile legii.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Romcereal” îl constituie:

a) contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de consum și păstrarea acestora până la livrare;
b) preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
c) asigurarea formării, păstrării și administrării stocurilor de cereale rezervă de stat, finanțată de la bugetul de stat;
d) organizarea și asigurarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor cu produse din fondul de consum;
e) prestarea de servicii pentru producătorii agricoli, constând în condiționarea și depozitarea cerealelor și transportul acestora și al altor mărfuri, precum și în aprovizionarea acestora cu îngrășăminte chimice, pesticide și substanțe insectofungicide, semințe și material săditor, piese de schimb pentru tractoare, mașini agricole și alte instalații și utilaje, materiale de construcții, precum și prestarea altor asemenea servicii.

Sucursalele Regiei Autonome „Romcereal” pot organiza și alte activități, cum ar fi: măciniș pentru furaje sau nevoi alimentare, brutării, sifonării pentru asigurarea antidotului necesar personalului propriu și ateliere mecanice de service.

Art. 4. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A. are în structura sa sucursale teritoriale de preluare, stocaj și distribuție, Oficiul pentru tehnologia și controlul calității cerealelor și plantelor tehnice și proiectare și Oficiul de calcul, care funcționează ca unități fără personalitate juridică, cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei autonome „Romcereal” - R.A., prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A. este autorizată să efectueze direct operațiuni de comerț exterior privind importul de substanțe toxice de combatere a dăunătorilor de depozit, piese de schimb și subansamble pentru utilajele și instalațiile provenite din import.

Art. 7. - Conducerea Regiei autonome „Romcereal” - R.A. revine Consiliului de administrație, compus din 15 membri, care se întrunește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Din Consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Art. 8. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Romcereal” - R.A. este condusă de un director general, numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 9. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Romcereal” - R.A. se stabilește de Consiliul de administrație.

Art. 10. - Personalul provenit de la Direcția generală economică pentru achiziționarea produselor agricole și unitățile subordonate care trece la Regia autonomă „Romcereal" - R.A. și unitățile din structura acesteia se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și de sporul de vechime.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și de introducere a modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.

Art. 13. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista întreprinderilor din subordinea Direcției generale economice pentru achiziționarea produselor agricole, care se desființează

Nr. crt.
Denumirea unității
Localitatea
Județul
1.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Afumați Comuna Afumați Sector agricol Ilfov
2.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Alba municipiul Alba Iulia Alba
3.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Arad municipiul Arad Arad
4.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Argeș municipiul Pitești Argeș
5.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bacău municipiul Bacău Bacău
6.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bihor municipiul Oradea Bihor
7.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Bistrița-Năsăud municipiul Bistrița Bistrița-Năsăud
8.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Botoșani municipiul Botoșani Botoșani
9.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Brașov municipiul Brașov Brașov
10.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Brăila municipiul Brăila Brăila
11.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Buzău municipiul Buzău Buzău
12.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Caraș-Severin municipiul Reșița Caraș-Severin
13.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Călărași municipiul Călărași Călărași
14.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj
15.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Constanța municipiul Constanța Constanța
16.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Covasna municipiul Sfântu Gheorghe Covasna
17.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Dâmbovița municipiul Târgoviște Dâmbovița
18.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Dolj municipiul Craiova Dolj
19.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Galați municipiul Galați Galați
20.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu
21.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Gorj municipiul Târgu Jiu Gorj
22.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Harghita
23.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Hunedoara municipiul Deva Hunedoara
24.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Ialomița municipiul Slobozia Ialomița
25.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Iași municipiul Iași Iași
26.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Maramureș municipiul Baia Mare Maramureș
27.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Mehedinți municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
28.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Mureș municipiul Târgu Mureș Mureș
29.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Neamț municipiul Piatra Neamț Neamț
30.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Olt municipiul Slatina Olt
31.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Prahova municipiul Ploiești Prahova
32.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare
33.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Sălaj municipiul Zalău Sălaj
34.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Sibiu municipiul Sibiu Sibiu
35.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Suceava municipiul Suceava Suceava
36.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Teleorman municipiul Alexandria Teleorman
37.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Timiș municipiul Timișoara Timiș
38.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
39.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vaslui municipiul Vaslui Vaslui
40.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea Vâlcea
41.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Vrancea municipiul Focșani Vrancea
42.
Oficiul pentru tehnologia și controlul cerealelor și plantelor tehnice municipiul București -


[modificare] Anexa nr. 2

Lista unităților care se înființează în structura Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Nr. crt.
Denumirea unității
Localitatea
Județul
1.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție a Sectorului agricol Ilfov municipiul București -
2.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Alba municipiul Alba Iulia Alba
3.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Arad municipiul Arad Arad
4.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Argeș municipiul Pitești Argeș
5.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bacău municipiul Bacău Bacău
6.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bihor municipiul Oradea Bihor
7.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Bistrița-Năsăud municipiul Bistrița Bistrița-Năsăud
8.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Botoșani municipiul Botoșani Botoșani
9.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Brașov municipiul Brașov Brașov
10.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Brăila municipiul Brăila Brăila
11.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Buzău municipiul Buzău Buzău
12.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Caraș-Severin municipiul Reșița Caraș-Severin
13.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Călărași municipiul Călărași Călărași
14.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj
15.
Întreprinderea de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole Constanța municipiul Constanța Constanța
16.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Covasna municipiul Sfântu Gheorghe Covasna
17.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dâmbovița municipiul Târgoviște Dâmbovița
18.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Dolj municipiul Craiova Dolj
19.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Galați municipiul Galați Galați
20.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu
21.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Gorj municipiul Târgu Jiu Gorj
22.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Harghita
23.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Hunedoara municipiul Deva Hunedoara
24.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Ialomița municipiul Slobozia Ialomița
25.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Iași municipiul Iași Iași
26.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Maramureș municipiul Baia Mare Maramureș
27.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mehedinți municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
28.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Mureș municipiul Târgu Mureș Mureș
29.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Neamț municipiul Piatra Neamț Neamț
30.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Olt municipiul Slatina Olt
31.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Prahova municipiul Ploiești Prahova
32.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare
33.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sălaj municipiul Zalău Sălaj
34.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Sibiu municipiul Sibiu Sibiu
35.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Suceava municipiul Suceava Suceava
36.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Teleorman municipiul Alexandria Teleorman
37.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Timiș municipiul Timișoara Timiș
38.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
39.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vaslui municipiul Vaslui Vaslui
40.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea Vâlcea
41.
Sucursala de preluare, stocaj și distribuție Vrancea municipiul Focșani Vrancea
42.
Oficiul pentru tehnologia și controlul calității cerealelor și plantelor tehnice și proiectare municipiul București -
43.
Oficiul de calcul municipiul București -


[modificare] Anexa nr. 3

Regulament de organizare și funcționare al Regiei autonome „Romcereal” - R.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediu] și patrimoniul

Art. 1. - Regia autonomă „Romcereal” - R.A., denumită în prezentul regulament regia, este un agent economic autonom, cu capital de stat.

Art. 2. - Regia este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile în vigoare și cu prezentul regulament.

Art. 3. - Sediul principal al regiei este în România, municipiul București, str. Transilvaniei nr. 2, sector 1.

Sediul regiei poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Consiliului de administrație.

Art. 4. - Patrimoniul regiei este de 12.780.191 mii lei, reprezentând fondurile fixe și mijloacele circulante proprii ale unităților din structură la data de 30 septembrie 1990.

Capitolul II
Obiectul de activitate al regiei

Art. 5. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Romcereal” îl constituie:

a) contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de consum și păstrarea acestora până la livrare;
b) preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
c) asigurarea formării, păstrării și administrării stocurilor de cereale rezervă de stat, finanțată de la bugetul de stat;
d) organizarea și asigurarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor cu produse din fondul de consum;
e) prestarea de servicii pentru producătorii agricoli, constând în condiționarea și depozitarea cerealelor și transportul acestora și al altor mărfuri, precum și în aprovizionarea acestora cu îngrășăminte chimice, pesticide și substanțe insectofungicide, semințe și material săditor, piese de schimb pentru tractoare, mașini agricole și alte instalații și utilaje, materiale de construcții, precum și prestarea altor asemenea servicii.

Sucursalele Regiei Autonome „Romcereal” pot organiza și alte activități, cum ar fi măciniș pentru furaje sau nevoi alimentare, brutării, sifonării pentru asigurarea antidotului necesar personalului propriu și ateliere mecanice de service.

Capitolul III
Atribuțiile regiei

Art. 6. - Atribuțiile principale ale regiei sunt următoarele:

A. Cu privire la constituirea și distribuția fondului de stat

 • organizează și asigură încheierea contractelor cu producătorii agricoli, pentru preluarea produselor la fondul de stat;
 • asigură preluarea integrală a produselor ce se livrează la fondul de stat prin contractări și achiziții și a uiumurilor de moară și preselor de ulei;
 • asigură preluarea, depozitarea și distribuția importurilor de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase, precum și pregătirea și expedierea produselor destinate exportului;
 • organizează în mod corespunzător bazele de recepție și spațiile de depozitare, asigurând recepționarea cantitativă și calitativă a produselor, potrivit normelor legale;
 • răspunde de starea calitativă și sanitară a produselor depozitate;
 • asigură distribuția produselor din fondul de stat pe întreg teritoriul țării, în funcție de necesități;
 • elaborează periodic propuneri de distribuție a fondului de stat, pe baza cantităților recepționate și a calității acestora;
 • elaborează tehnologii privind recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor.

B. Cu privire la rezerva de stat

 • asigură acumularea în rezerva de stat a produselor;
 • coordonează activitatea de repartizare în teritoriu, depozitarea, conservarea și împrospătarea;
 • asigură integritatea și păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor din rezerva de stat;
 • propune construirea de capacități de depozitare în concordanță cu ritmul de creștere a stocurilor;
 • întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea finanțării de la bugetul de stat a constituirii și administrării rezervei de stat.

C. Alte atribuții

 • organizează și asigură desfășurarea activității de investiții, invenții și inovații;
 • asigură necesarul de materii prime, materiale și piese de schimb din producția internă și import;
 • organizează sistemul informațional și statistic specific;
 • întocmește regulamentul de organizare a sucursalelor teritoriale înființate în structura regiei;
 • organizează activitatea de normare a muncii, stabilind norme de muncă unitare și locale;
 • organizează activitatea economico-financiară, prin elaborarea și realizarea sistemului de contabilitate și control financiar;
 • stabilește și asigură aplicarea normelor de protecție și igienă a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și a celor de pază a bunurilor;
 • stabilește norme și normative de consum și de stoc, de reparații și întreținere la fonduri fixe;
 • ia măsuri pentru organizarea și optimizarea transporturilor interne;
 • asigura administrarea și inventarierea patrimoniului;
 • stabilește prețuri și tarife, cu excepția prețurilor de contractare-achiziție și cu ridicata la cereale și plante tehnice, care se aprobă prin acte normative;
 • menține relații comerciale de cooperare și colaborare cu organisme interne și internaționale similare;
 • stabilește salariile personalului regiei, primele și alte stimulente materiale;
 • organizează selecționarea, pregătirea profesională, angajarea și promovarea salariaților;
 • asigură facilități de interes social pentru personalul regiei și membrii familiilor lor;
 • asigură aplicarea măsurilor de protecție socială;
 • efectuează operațiuni de încasări și plăți, prin conturi curente, cât și prin casieria proprie. Operațiunile de încasări și plăti cu străinătatea se vor efectua prin unitățile Băncii Române de Comerț Exterior sau alte bănci.

Art. 7. - Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Înstrăinarea bunurilor imobile care aparțin regiei sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 8. - Regia trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice, în special pentru executarea de lucrări și servicii în interes public, cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii Ministerului Agriculturii și Alimentației, avizată de Ministerul Finanțelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul și sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Art. 9. - Regia întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiei se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 10. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și protecție socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților menționate la alineatul 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaților la profituri, iar restul se varsă, după caz, la bugetul statului.

Art. 11. - Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Națională a României sau alte bănci, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenții de la bugetul de stat ori poate contracta credite bancare.

Capitolul IV
Structura organizatorică a regiei

Art. 12. - Regia este condusă de un Consiliu de administrație compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 14. - Componența Consiliului de administrație este următoarea:

 • director general - președintele Consiliului de administrație;
 • un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Resurselor și Industriei;
 • un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare pe care îl adoptă și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 16. - Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

 • conduce și controlează întreaga activitate a regiei;
 • stabilește structura organizatorică a regiei și sucursalelor teritoriale;
 • aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale teritoriale;
 • se pronunță asupra necesității și oportunității realizării de investiții noi și dezvoltări importante, potrivit obiectului său de activitate, hotărând sursele de finanțare proprie, credite bancare sau alocații de la bugetul statului;
 • analizează și hotărăște asupra modalităților de realizare a sarcinilor ce revin regiei;
 • se pronunță asupra propunerilor privind dezvoltarea regiei, a rapoartelor, bugetului, bilanțurilor, precum și a cererilor de credite și a cheltuielilor în valută și le supune aprobării Ministerului Finanțelor;
 • propune organelor competente nivelul cheltuielilor de transport de la producători la locurile de depozitare și adaosurile fixe pentru acoperirea cheltuielilor regiei;
 • propune organelor competente proiecte de distribuție a fondului de stat, pe baza cantităților recepționate și a calității acestora;
 • aprobă normele de consum unitare din cadrul regiei privind forța de muncă, materii prime, materiale și reparații;
 • aprobă programele de pregătire a cadrelor;
 • stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului regiei, pe compartimente;
 • stabilește salariile personalului regiei, în conformitate cu dispozițiile legale, precum și nivelul de stimulente, recompense și premii;
 • aprobă regulamentele și instrucțiunile aplicabile activităților și personalului regiei.

Consiliul de administrație se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru buna desfășurare a activității regiei, la convocarea directorului general. Consiliul poate funcționa și lua hotărâri în mod valabil în prezența a cel puțin 11 membri; deciziile pot fi luate numai cu majoritate de 2/3 din voturile membrilor prezenți.

Art. 17. - Membrii Consiliului de administrație:

a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani;
b) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care regia întreține relații de afaceri sau are interese contrare;
c) își păstrează calitatea de angajați în instituția de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate;
d) sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de Consiliul de administrație, pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 18. - Consiliul de administrație poate propune ministrului agriculturii și alimentației înlocuirea unui membru considerat a fi necorespunzător.

Art. 19. - În prima lună a fiecărui an, Consiliul de administrație prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 20. - Dezbaterile Consiliului de administrație au loc lunar, pe baza proiectului ordinii de zi, stabilite și comunicate cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Art. 21. - Activitatea curentă a regiei este condusă de directorul general numit de Consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 22. - Directorul general al regiei are următoarele atribuții:

 • conduce întreaga activitate a regiei, aplicând legile, regulamentele și instrucțiunile în vigoare;
 • execută toate dispozițiile care emană din hotărârile definitive ale Consiliului de administrație;
 • reprezintă regia în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața organelor jurisdicționale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul regiei;
 • urmărește creșterea eficienței economice a activității în cadrul regiei, îmbunătățirea tehnologiilor de producție, folosirea eficientă a capacităților de depozitare și îmbunătățirea calității produselor;
 • organizează activitatea de prognoza, prospectare și dezvoltare în perspectivă a regiei;
 • asigură controlul activității economico-financiare și gestionare de fond a unităților componente;
 • numește și concediază personalul regiei și aplică acestuia sancțiunile disciplinare;
 • reprezintă regia în raporturile cu organismele, firmele și companiile străine în relațiile de colaborare, cooperare, import-export în domeniul de activitate al acesteia;
 • supune anual Consiliului de administrație, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul și contul de profit pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului regiei, pe anul următor.

Directorul general este ajutat în conducerea regiei de directori, din care unul poate fi numit locțiitor de drept în lipsa acestuia și căruia îi va putea delega o parte din atribuțiile sale.

Directorul general este numit de ministrul agriculturii și alimentației.

Capitolul V
Modalitatea de constituire a subunităților din structura regiei și relațiile dintre acestea

Art. 23. - Sucursalele teritoriale, atelierele, oficiile de calcul din structura regiei se înființează prin decizia directorului general, dată în baza hotărârii Consiliului de administrație.

Art. 24. - Relațiile dintre subunități sunt relații de colaborare, iar pentru realizarea obiectului lor de activitate, acestea se desfășoară pe bază de comenzi emise în aplicarea repartițiilor stabilite de conducerea regiei.

Art. 25. - Relațiile unităților din cadrul regiei cu terții se derulează pe bază de contract.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 26. - Prin regulamente interne se vor determina:

a) regulile de funcționare a bazelor și silozurilor;
b) dispoziții pentru angajarea, salarizarea, promovarea și stimularea salariaților din toate domeniile de activitate ale regiei;
c) atribuțiile compartimentelor funcționale și ale personalului din cadrul regiei;
d) măsurile de ordine care trebuie respectate în cadrul regiei.