autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 12 din 10 ianuarie 1991 privind înființarea Regiei Autonome „Romcereal”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 12 din 10 ianuarie 1991 privind înființarea Regiei Autonome „Romcereal”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 15 ianuarie 1991, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Romcereal” îl constituie:

a) contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de consum și păstrarea acestora până la livrare;
b) preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
c) asigurarea formării, păstrării și administrării stocurilor de cereale rezervă de stat, finanțată de la bugetul de stat;
d) organizarea și asigurarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor cu produse din fondul de consum;
e) prestarea de servicii pentru producătorii agricoli, constând în condiționarea și depozitarea cerealelor și transportul acestora și al altor mărfuri, precum și în aprovizionarea acestora cu îngrășăminte chimice, pesticide și substanțe insectofungicide, semințe și material săditor, piese de schimb pentru tractoare, mașini agricole și alte instalații și utilaje, materiale de construcții, precum și prestarea altor asemenea servicii.
Sucursalele Regiei Autonome „Romcereal” pot organiza și alte activități, cum ar fi: măciniș pentru furaje sau nevoi alimentare, brutării, sifonării pentru asigurarea antidotului necesar personalului propriu și ateliere mecanice de service.”

2. Articolul 5 din anexa nr. 3 a hotărârii va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Romcereal” îl constituie:

a) contractarea, achiziționarea și preluarea de la producătorii agricoli a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase la fondul de consum și păstrarea acestora până la livrare;
b) preluarea, depozitarea și păstrarea cantităților de cereale, leguminoase boabe și semințe oleaginoase importate de stat, precum și pregătirea și livrarea cantităților disponibilizate și aprobate pentru export;
c) asigurarea formării, păstrării și administrării stocurilor de cereale rezervă de stat, finanțată de la bugetul de stat;
d) organizarea și asigurarea transportului produselor preluate din zonele mari producătoare în cele deficitare, în vederea aprovizionării în mod ritmic a beneficiarilor cu produse din fondul de consum;
e) prestarea de servicii pentru producătorii agricoli, constând în condiționarea și depozitarea cerealelor și transportul acestora și al altor mărfuri, precum și în aprovizionarea acestora cu îngrășăminte chimice, pesticide și substanțe insectofungicide, semințe și material săditor, piese de schimb pentru tractoare, mașini agricole și alte instalații și utilaje, materiale de construcții, precum și prestarea altor asemenea servicii.
Sucursalele Regiei Autonome „Romcereal” pot organiza și alte activități, cum ar fi măciniș pentru furaje sau nevoi alimentare, brutării, sifonării pentru asigurarea antidotului necesar personalului propriu și ateliere mecanice de service.”