autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societăți comerciale pentru aprovizionarea producătorilor agricoli, având denumirea, sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Capitalul social este stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30 iunie 1990 și va fi definitivat în urma reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Societățile comerciale prevăzute la art. 1 se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Societățile își pot organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Art. 4. - Societățile comerciale nou înființate au ca obiect de activitate comercializarea produselor industriale și prestări de servicii în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a producătorilor agricoli particulari și a celorlalți agenți economici din agricultură și industria alimentară.

În acest scop, societățile își constituie prin activități de comercializare fondul de marfă de la producătorii interni și din import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să asigure acoperirea nevoilor la producătorii agricoli, inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru utilizarea lor în campaniile agricole, precum și pentru export, în vederea creării resurselor valutare necesare.

Art. 5. - Societățile comerciale se înființează prin preluarea integrală sau divizată, după caz, a patrimoniului și activității unităților de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură și a Direcției generale de aprovizionare tehnico-materială care se desființează.

Art. 6. - Structura organizatorică și funcțională a societăților comerciale se stabilește de organele de conducere ale acestora, potrivit legii.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate se pot asocia, prin liberul consimțământ în vederea realizării unor activități comune de aprovizionare, desfacere, transport, export-import, prestări de servicii, consulting, marketing și management în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, cu alte regii autonome sau societăți comerciale.

Art. 9. - Personalul care trece la aceste societăți comerciale se consideră transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Activitatea unităților prevăzute la art. 4 se preia împreună cu activul și pasivul stabilite la data de 30 iunie 1990.

Art. 11. - Anexele nr. 1 și 2 (1-42)[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli

Nr. crt. Denumirea societății Sediul Capitalul social mii lei Denumirea unității care se desființează
1. „APRO HORIA” - S.A. Alba Iulia, șos. Clujului nr. 9 28,1 B.A.T.M.A. nr. 1 Alba
2. „ARAMIS” - S.A. Arad, str. Poetului nr. 187 71,7 B.A.T.M.A. nr. 2 Arad
3. „TRIVALE” - S.A. Pitești, str. Depozitelor nr. 6 54,0 B.A.T.M.A. nr. 3 Pitești
4. „APRODES” - S.A. Bacău, str. Constanței nr. 1-3 33,5 B.A.T.M.A. nr. 4 Bacău
5. „APRO-CRIȘANA” - S.A. Oradea, b-dul Păcii nr. 27 43,2 B.A.T.M.A. nr. 5 Bihor
6. „AGROBIS” - S.A. Bistrița, calea Moldovei nr. 17 A 26,0 B.A.T.M.A. nr. 6 Bistrița
7. „CERES” - S.A. Botoșani, str. Ion Creangă nr. 45 41,7 B.A.T.M.A. nr. 7 Botoșani
8. „AGROTEM” - S.A. Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 88 76,9 B.A.T.M.A. nr. 8 Brăila
9. „AGRO-BÂRSA” - S.A. Brașov, str. Cărămidăriei nr. 3 80,4 B.A.T.M.A. nr. 9 Brașov
10. „AGROCAPA” B-dul Hristo Botev nr. 1, sector 3 65,6 B.A.T.M.A. nr. 23 - D.G.A.T.M.
11. „ AGRO-CRÂNG” - S.A. Buzău, str. Transilvaniei nr. 427 39,1 B.A.T.M.A. nr. 10 Buzău
12. „NERA” - S.A. Oravița, str. Timișoarei nr. 1 24,0 B.A.T.M.A. nr. 11 Caraș-Severin
13. „ADMA” - S.A. Călărași, str. Varianta Nord nr. 2 71,5 B.A.T.M.A. nr. 40 Călărași
14. „SADA” - S.A. Cluj, b-dul. Muncii nr. 14 49,3 B.A.T.M.A. nr. 12 Cluj
15. „OVIDIU” - S.A. Ovidiu, str. Tulcei nr. 1 113,9 B.A.T.M.A. nr. 13 Constanța
16. „AGRO-COVASNA” - S.A. Comuna Valea Crișului 20,3 B.A.T.M.A. nr. 14 Covasna
17. „VLAHIA” - S.A. Târgoviște, str. Laminorului nr. 61 35,5 B.A.T.M.A. nr. 15 Dâmbovița
18. „AGRO-IND” - S.A. Craiova, prelungirea Severinului nr. 182 74,1 B.A.T.M.A. nr. 16 Dolj
19. „AGRO-DUNĂREA” - S.A. Galați, str. Piersicului nr. 5 79,7 B.A.T.M.A. nr. 17 Galați
20. „AGRO-VLAȘCA” - S.A Giurgiu, str. Unirii nr. 10 30,5 B.A.T.M.A. nr. 41 Giurgiu

B.A.T.M A. nr. 23 Ilfov

21. „AGRA-GORJANA” - S.A. Târgu Jiu, str. Islaz nr. 11 26,4 B.A.T.M.A. nr. 18 Gorj
22. „HARGHITANA” - S.A. Miercurea-Ciuc, str. Szok nr. 105-107 23,4 B.A.T.M.A. nr. 18 Harghita
23. „APRO-TERA” - S.A. Simeria, str. Depozitelor nr. 1 20,5 B.A.T.M.A. nr. 20 Hunedoara
24. „AMPA” - S.A. Slobozia, str. Amara nr. 19 61,2 B.A.T.M A. nr. 21 Ialomița
25. „APROTEM” - S.A. Iași, str. Manta Roșie nr. 9 52,2 B.A.T.M.A. nr. 22 Iași
26. „ILFOVEANA” - S.A. Ștefănești. șos. București-Ștefănești km 7 175,7 B.A.T.M.A. nr. 23 Ilfov
27. „AGROMARA” - S.A. Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 3 27,7 B.A.T.M.A. nr. 24 Maramureș
28. „APRODROBETA” - S.A. Turnu Eeverin, str. Banoviței nr. 5 34,4 B.A.T.M.A. nr. 25 Mehedinți
29. „VALEA MUREȘULUI” - S.A. Târgu Mureș, intr. Depozitelor nr. 27-29 52,9 B.A.T.M.A. nr. 26 Mureș
30. „AGRO-CASLO” - S.A. Piatra-Neamț, str. Orientului nr. 4 28,6 B.A.T.M.A. nr. 27 Neamț
31. „APROT” - S.A. Slatina, str. Depozitelor nr. 7 75,2 B.A.T.M.A. nr. 28 Olt
32. „APROMAT” - S.A. Ploiești, comuna Tătărani-Bărcănești 42,6 B.A.T.M.A. nr. 29 Prahova
33. „COMAGRA” - S.A. Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 95 28,4 B.A.T.M.A. nr. 30 Sălaj
34. „AGRIA” - S.A. Satu Mare, str. Cloșca nr. 92 53,6 B.A.T.M.A. nr. 31 Satu Mare
35. „CIBINIUM” - S.A. Sibiu, calea șurii Mari nr. 39 A 36,5 B.A.T.M.A. nr. 32 Sibiu
36. „AGROCOM” - S.A. Suceava, zona ind. Șcheia 34,3 B.A.T.M.A. nr. 33 Suceava
37. „SAVA” - S.A. Alexandria, comuna Nanov 74,8 B.A.T.M.A. nr. 34 Teleorman
38. „AGROSUPER-TIM” - S.A. Timișoara, str. Sulina nr. 3 120,1 B.A.T.M.A. nr. 35 Timișoara
39. „DELTA” - S.A. Tulcea, șos. Isaccea nr. 119 56,3 B.A.T.M.A. nr. 36 Tulcea
40. „APROCOM” - S.A. Vaslui, str. Libertății nr. 129 55,1 B.A.T.M.A. nr. 37 Vaslui
41. „AGRO-VIT” - S.A. Drăgășani, str. Căpitan Horia nr. 19 21,6 B.A.T.M.A. nr. 38 Vâlcea
42. „APRO-MILCOV” - S.A. Focșani, comuna Câmpineanca 33,9 B.A.T.M.A. nr. 39 Vrancea


[modificare] Anexa nr. 2

Statutul societății comerciale pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este ...........................

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială ................ este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. Societatea își poate organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ..............

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate al) societății

Art. 5. - Scopul societății îl constituie comercializarea produselor industriale și prestări de servicii în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a producătorilor agricoli particulari și a celorlalți agenți economici din agricultură și industria alimentară.

Societatea își constituie prin activități de comercializare fondul de marfă de la producătorii interni și din import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să asigure acoperirea nevoilor la producătorii agricoli, inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru utilizarea lor în campaniile agricole, precum și pentru export, în vederea creării resurselor valutare necesare.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ........... milioane lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de milioane lei, mijloace circulante în valoare de ..... milioane lei și fond de dezvoltare milioane lei.

Capitalul social inițial în valoare de ......... milioane lei este împărțit în acțiuni nominative, în valoare nominală de ..... lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.

Subscriitorii sunt obligați la primirea acțiunii să plătească integral valoarea acesteia.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății cu semnătura a doi administratori, când sunt mai mulți, sau a unicului administrator.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de nor acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societății, atâta timp cât este cu capital integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de adminstrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare și la condițiile de acordarea garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea și reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunarea generală extraordinară se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Comunicarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau în cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârea adunării se ia prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 17. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretari.

Art. 18. - Adunarea generala ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7 persoane și numit de ministrul agriculturii și alimentației până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil, cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și, în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membrii, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Remunerarea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 persoane, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi ales pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Comisia da cenzori

Art. 22. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri și tot atâția supleanți, din care cel puțin unul să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, beneficiului și a pierderilor.

Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

  • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
  • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
  • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
  • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 28. - Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legi.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. - Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de directorul general al societății sau de persoanele împuternicite de consiliul de administrație.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contractele individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Art. 32. - Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

  • imposibilitatea realizării obiectului social;
  • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
  • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 33. - Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. - Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

  1. Anexele nr. 2 (1-42) se comunică unităților interesate.