autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acoperirea de la bugetele locale a costului abonamentelor eliberate călătorilor care beneficiază de gratuitate la transportul în comun, urban
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanelor care, potrivit legii sau hotărârilor guvernului, sunt scutite de plata tarifului la transportul urban de călători cu autobuze, troleibuze și tramvaie, li se vor elibera abonamente lunare generale de călătorie pe baza documentelor de certificare a încadrării în una din categoriile care dă dreptul la scutire, emise de organele de stat în drept.

Art. 2. - Fondurile necesare acoperirii costului abonamentelor eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 se acoperă de la bugetele locale din sumele ce se constituie în acest scop pe baza propunerilor fundamentate prezentate de unitățile locale care desfășoară activitatea de transport urban de călători.

Art. 3. - Unitățile locale cu profil de transport urban de călători vor organiza evidența lunară a abonamentelor acordate gratuit, pe categorii de beneficiari.