autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Institutul biblic baptist de grad universitar, cu o durata de 4 ani, în municipiul Oradea, începând cu anul universitar 1990/1991.

Institutul prevăzut la alineatul precedent va funcționa cu facultăți pentru pregătirea personalului de cult și pentru instituțiile de caritate ale cultului.

Art. 2. - Toate cheltuielile de întreținere și funcționare ale institutului se suportă de către cult fără a solicita subvenții de la bugetul statului.