autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea regiilor autonome de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului „Estrel” Suceava, „Vestrel” Brașov și „Sudrel” București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează regiile autonome de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului „Estrel”, „Vestrel”, „Sudrel”, ale căror sedii, obiecte de activitate și patrimonii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Regiile autonome de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regiile autonome prevăzute în anexa nr. 1 au personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului, reprezintă interesele statului în consiliile de administrație ale regiilor.

Art. 2. - Regiile autonome „Estrel”, „Vestrel”, „Sudrel” au ca obiect principal de activitate exploatarea, prelucrarea primară a lemnului, transportul lemnului brut și al produselor rezultate, construcția de drumuri și căi ferate forestiere și întreținerea acestora, gestionarea masei lemnoase, importul și exportul de produse din profil, precum și alte activități detaliate în regulamentele de organizare și funcționare (anexă la prezenta hotărâre) ale fiecărei regii.

Art. 3. - Patrimoniile regiilor autonome sunt stabilite conform bilanțurilor încheiate la 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului de la unitățile economice și de învățământ prevăzute în anexele nr. 2.a. - 2.c., care se reorganizează.

Patrimoniile regiilor autonome „Estrel”, „Vestrel”, „Sudrel” se vor modifica corespunzător, pe baza evaluării acestora în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regiile autonome de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor, cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate conform legii.

Art. 5. - Regiile autonome „Estrel”, „Vestrel”, „Sudrel” au în componență sucursale, baze de aprovizionare, centre sau oficii de calcul, unități de învățământ și altele asemenea, prevăzute în anexele nr. 3.a. - 3.c.[1].

Art. 6. - Organizarea și activitatea „Estrel”, „Vestrel", „Sudrel” și a organelor lor de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentele de organizare și funcționare din anexele nr. 4.a. - 4.c.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii. Președintele consiliului de administrație este directorul general al regiei. Directorul general se numește de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Resurselor și Industriei.

Structura organizatorică este cea prevăzută în anexele nr. 3.a. - 3.c. pentru regiile autonome „Estrel”, „Vestrel”, Sudrel”; modificarea acesteia după începerea funcționării regiilor autonome, fiind conform legii, în competența consiliului de administrație.

Art. 8. - Personalul regiilor autonome se supune prevederilor legale privind statutul salariaților din domeniul industriei de exploatare și prelucrare a lemnului și reglementarilor interne ale regiei autonome aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților economice care se reorganizează va fi preluat de regiile autonome.

Art. 9. - Personalul transferat în interesul serviciului ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri sau trecut în cadrul regiilor și subunităților regiilor, cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime pe timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri nu se aplică.[modificare] Anexa Nr. 1

Regiile autonome de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului

Nr. crt. Denumirea regiei autonome Sediul Obiectul de activitate al celor trei regii autonome Patrimoniul - mii lei -
1. Regia autonomă de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului „Estrel” – R.A. municipiul Suceava, str. Cernăuți nr. 99, județul Suceava
 • exploatarea și prelucrarea primară a lemnului;
 • transportul lemnului și produselor din lemn de la locul de exploatare și depozitare până la locul de prelucrare;
4.600.156
2. Regia autonomă de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului „Vestrel” – R.A. municipiul Brașov, str. Ciucaș nr. 5, județul Brașov
 • transportul produselor de carieră pentru construcții, reparația și întreținerea drumurilor forestiere; transportul altor produse și materiale;
 • comercializarea la intern și export a produselor realizate și importuri în domeniu;
5.567.110
3. Regia autonomă de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului „Sudrel” – R.A. municipiul București, șos. Pipera nr. 46 A, sectorul 2.
 • construcția, reparația și întreținerea drumurilor auto forestiere;
 • executarea lucrărilor de întreținere și repararea utilajelor din dotare sau cele închiriate;
 • construcția unor utilaje specifice;
 • asigurarea de piese de schimb și subansamble pentru producția proprie;
 • elaborarea de studii, proiecte și documentații pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente și retehnologizarea acestora;
 • gestionarea masei lemnoase în toate fazele de exploatare și prelucrare primară a lemnului;
 • asigurarea bazei materiale și executarea unor lucrări de prestări servicii legate de obiectul de activitate.
3.529.393


[modificare] Anexa Nr. 2 a

Lista unităților din componența Regiei autonome „Estrel” Suceava

Nr. crt. Denumirea unității existente Denumirea subunității reorganizate
1. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Focșani.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Focșani.
2. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Iași.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Iași.
3. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra-Neamț.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Piatra-Neamț.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Tîrgu-Neamț.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Roznov.
 • Sucursala de transport tehnologic a lemnului Piatra-Neamț.
4. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava.
 • Sucursala de transport tehnologic Gura Humorului.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Suceava.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Rădăuți.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Vatra Dornei.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Iacobeni.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Cîmpulung Moldovenesc.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Gura Humorului.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Fălticeni.
 • Baza de aprovizionare și desfacere Suceava.
5. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Bacău.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Comănești.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Onești.
 • Sucursala de transport tehnologic Bacău.
6. Centrul de perfecționare a lucrătorilor din exploatările forestiere Roznov.
 • Centrul de perfecționare a lucrătorilor din exploatările forestiere Roznov.
7. Grup școlar Piatra-Neamț.
 • Grup școlar Piatra-Neamț.
8. Școala profesională Roznov.
 • Școala profesională Roznov.
9. Școala profesională Vatra Dornei.
 • Școala profesională Vatra Dornei.


[modificare] Anexa Nr. 2 b

Lista unităților din componența Regiei autonome „Vestrel” Brașov

Nr. crt. Denumirea unității existente Denumirea subunității reorganizate
1. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Arad.
 • Sucursala de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului Arad.
2. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Timișoara.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Timișoara.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Lugoj
3. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Sibiu.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Sibiu
4. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Brașov.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Brașov
 • Sucursala de transport Brașov
 • Baza de aprovizionare-desfacere Brașov
5. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Miercurea-Ciuc.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Miercurea-Ciuc
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Gheorgheni
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Odorheiu Secuiesc
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Miercurea-Ciuc
6. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bistrița.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Bistrița
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Năsăud
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Bistrița
7. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Oradea.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Oradea
8. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Cluj.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Cluj
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Cluj
9. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Sebeș.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Sebeș
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Cîmpeni
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Sebeș
10. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tîrgu Secuiesc.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Tîrgu Secuiesc
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Întorsura Buzăului
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Tîrgu Secuiesc
11. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Satu Mare.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Satu Mare
12. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Mureș (Reghin).
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Reghin
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Sovata
13. Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița.
 • Sucursala de exploatare, transport și prelucrare primară a lemnului Toplița
14. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Deva.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Orăștie
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Deva
15. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Vișeul de Sus
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Baia Mare.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Baia Mare.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Sighetu Marmației.
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Tîrgu Lăpuș.
16. Grup școlar Năsăud
 • Grup școlar Năsăud
17. Grup școlar Toplița
 • Grup școlar Toplița
18. Grup școlar Deda-Bistra
 • Grup școlar Deda-Bistra
19. Grup școlar Deta
 • Grup școlar Deta
20. Școala profesională Sebiș Moneasa
 • Școala profesională Sebiș Moneasa
21. Școala profesională Sibișel.
 • Școala profesională Sibișel


[modificare] Anexa Nr. 2 c

Lista unităților componente din Regia autonomă „Sudrel” București

Nr. crt. Denumirea unității existente Denumirea subunității reorganizate
1. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Orșova
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Orșova
2. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tîrgoviște
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Tîrgoviște
3. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Deva
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Petroșani
4. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Constanța.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Constanța
5. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Craiova.
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Craiova
6. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rîmnicu Vîlcea.
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Rîmnicu Vîlcea
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Rîmnicu Vîlcea
7. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tîrgu Jiu
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Tîrgu Jiu
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Novaci
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Tîrgu Jiu
8. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Caransebeș
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Bozovici
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Caransebeș
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Bocșa
 • Sucursala de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului Oravița
9. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Vernești
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Nehoiu
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Nehoiu
10. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Pitești
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Curtea de Argeș
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Stîlpeni
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Voinești
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului Pitești
11. Unitatea forestieră de exploatare și transport București
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului București
 • Baza de aprovizionare și desfacere București
 • Centrul de calcul București
12. Unitatea de mecanizare, transport și construcții forestiere București
 • Sucursala de transport tehnologic al lemnului București
13. Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Ploiești
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Cîmpina
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Mîneciu
 • Sucursala de exploatare și prelucrare primară a lemnului Ploiești
14. Grup școlar Curtea de Argeș
 • Grup școlar Curtea de Argeș
15. Grup școlar Nehoiu
 • Grup școlar Nehoiu
16. Grup școlar Cîmpina
 • Grup școlar Cîmpina
17. Școala profesională Domnești
 • Școala profesională Domnești
18. Școala profesională Vernești
 • Școala profesională Vernești
19. Centrul de perfecționare a personalului din industria lemnului Bușteni
 • Centrul de perfecționare a personalului din industria lemnului Bușteni


[modificare] Anexa Nr. 4 a

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Estrel" Suceava

I. Dispoziții generale

Art. 1. - „Estrel” Suceava este organizată geografic pe bazine de resurse de masă lemnoasă și asigură exploatarea, transportul tehnologic și prelucrarea primară a lemnului la nivelul resurselor ce se exploatează, stabilite anual de guvern.

Art. 2. - „Estrel” Suceava este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară pe baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - „Estrel” Suceava este înființată prin hotărârea guvernului și are sediul în Suceava, str. Cernăuți nr. 99, județul Suceava.

„Estrel” Suceava are în structură următoarele categorii de unități și subunități:

3.1. Subunități cu autonomie limitată, denumite sucursale care în raport de gradul de integrare sunt:

a) sucursale de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului;
b) sucursale de transport tehnologic;
c) sucursale de exploatare și prelucrare primară a lemnului.

În cadrul acestor subunități vor funcționa fabrici, secții, ateliere, autobaze, oficii sau stații de calcul.

3.2. Bază de aprovizionare și desfacere.

3.3. Oficiul de calcul.

3.4. Grupuri școlare și profesionale.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Estrel” Suceava are următorul obiect de activitate:

4.1. exploatarea și prelucrarea primară a lemnului;

4.2. transportul lemnului brut și produselor din lemn de la locul de exploatare și depozitare până la locul de preluare; transportul produselor de carieră pentru construcția și întreținerea drumurilor forestiere; transportul altor produse și materiale;

4.3. construcția de drumuri forestiere și întreținerea acestora;

4.4. construcția unor utilaje specifice;

4.5. realizarea lucrărilor de revizii și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare; producerea pieselor de schimb necesare acestei activități precum și a dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;

4.6. realizarea operațiunilor de import-export a produselor realizate, piese de schimb, utilaje, materiale de exploatare și întreținere;

efectuarea, cu mijloace proprii, a operațiunilor de transport internațional;

4.7. proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, modernizări, dezvoltări de capacități, retehnologizări;

4.8. optimizarea funcționării noilor instalații și mecanisme, reparații și retehnologizări în sectorul respectiv de activitate;

4.9. gestionarea masei lemnoase în toate fazele de exploatare și prelucrare primară a lemnului;

4.10. asigurarea bazei materiale și executarea lucrărilor de prestări servicii legate de obiectul de activitate;

4.11. pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din exploatarea, transportul și prelucrarea primară a lemnului în rețele proprii de învățământ și în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, „Estrel” Suceava are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură exploatarea și transportul lemnului în volumul și structura de specii stabilite anual de către guvern;

5 2. asigură colaborarea cu organele silvice pentru verificarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase și emiterea autorizațiilor de exploatare a parchetelor;

5.3. ia măsuri pentru utilizarea capacităților de producție și pentru optimizarea transportului și circulației masei lemnoase de la producători la consumatori;

5.4. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective de investiții;

5.5. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.6. asigură programarea și urmărirea producției pentru toate sortimentele ce le realizează și satisfacerea consumatorilor în limita contractelor încheiate;

5.7. execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării cu eficiență a acestora;

5.8. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de intervenție, întreținere și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție și transport în condiții de siguranță și de realizare a eficienței economice;

5.9. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.10. efectuează studii pentru dezvoltarea capacităților de producție, exploatarea și transportul rațional al lemnului;

5.11. stabilește strategia de dezvoltare corelat cu necesitatea producției, exploatării și transportului lemnului;

5.12. asigura finanțarea lucrărilor de investiții;

5.13. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigurării condițiilor de punere în funcțiune a noilor obiective de investiții;

5.14. realizează importuri de echipamente, utilaje, piese de schimb, tehnologii și licențe pentru menținerea capacităților existente;

5.15. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine, în domeniul său de activitate;

5.16. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.17. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului regiei;

5.18. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;

5.19. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.20. efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - „Estrel” Suceava are un patrimoniu în valoare de 4.600.156 mii lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform bilanțurilor la data de 30.VI.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Estrel” Suceava este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, se folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura

Art. 8. - Structura organizatorică a „Estrel” Suceava, inclusiv înființarea sucursalelor, se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

De asemenea, acesta stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților din structura regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Sucursalele din structura regiei autonome răspund în fața consiliului de administrație al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un comitet director ale cărui atribuții se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 11. - „Estrel” Suceava are în structură divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru divizii, direcții și compartimente se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile diviziilor, direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

V. Organele de conducere ale „Estrel” Suceava

Art. 13. - Conducerea „Estrel” Suceava se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • președinte.

Art. 14. - Consiliul de administrație al „Estrel” Suceava se numește prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • președintele;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană, nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni pedepsite de legea privind societățile comerciale.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație al „Estrel” Suceava sunt următoarele:

18.1. Aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei.

18.2. Aprobă programele de producție în corelare cu cererile și resursele de masă lemnoasă.

18.3. Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. Propune potrivit reglementărilor legale investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare.

18.6. Stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații.

18.7. Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

18.8. Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.9. Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maxim 10 milioane lei.

18.10. Propune prețurile și urmărește aplicarea acestora pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate.

18.11. Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.12. Aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

18.13. Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător.

18.14. Aprobă statutul personalului regiei.

18.15. Stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii, competența și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

18.16. Aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație al „Estrel” Suceava prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 22. - Președintele „Estrel” Suceava este numit prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei.

Art. 23. - Președintele „Estrel” Suceava conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii sucursalelor.

VI. Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 24. - Corelat cu contractele încheiate, „Estrel” Suceava determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 25. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 26. - Veniturile și cheltuielile „Estrel” Suceava se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „venituri” sumele provenite din vânzarea produselor și a celorlalte lucrări și prestații, iar la „cheltuieli” valorile consumate, producția și prestațiile realizate, inclusiv cheltuielile cu amortizarea instalațiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea acestora, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 27. - „Estrel” Suceava întocmește anual bilanț contabil și bugetul de venituri și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 28. - Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Art. 29. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor „Estrel” Suceava constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Estrel” Suceava poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege, reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri în limita prevederilor legale.

Art. 30. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, pe baza calculelor de fundamentare, se determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție și prestații în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 31. - „Estrel” Suceava hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - „Estrel” Suceava poate realiza, conform legii lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Estrel” Suceava se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 34. - Personalul „Estrel” Suceava de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor Statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin Statutul personalului se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor de personal și atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe nivele ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).
VIII. Dispoziții finale

Art. 35. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Estrel” Suceava sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 36. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa Nr. 4 b

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Vestrel” Brașov

I. Dispoziții generale

Art. 1. - „Vestrel” Brașov este organizată geografic pe bazine de resurse de masă lemnoasă și asigură exploatarea, transportul tehnologic și prelucrarea primară a lemnului la nivelul resurselor ce se exploatează, stabilite anual de guvern.

Art. 2. - „Vestrel” Brașov este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară pe baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - „Vestrel” Brașov este înființată prin hotărârea guvernului și are sediul în municipiul Brașov, str. Ciucaș, nr. 5, județul Brașov.

„Vestrel” Brașov are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. Subunități, denumite sucursale care în raport de gradul de integrare sunt:

a) sucursale de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului;
b) sucursale de transport tehnologic;
c) sucursale de exploatare și prelucrare primară a lemnului.

În cadrul acestora vor funcționa fabrici, secții, ateliere, autobaze, oficii sau stații de calcul.

3.2. Baza de aprovizionare și desfacere.

3.3. Oficiul de calcul.

3.4. Grup școlar, școală profesională.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Vestrel” Brașov are următorul obiect de activitate:

4.1. exploatarea și prelucrarea primară a lemnului;

4.2. transportul lemnului brut și produselor din lemn de la locul de exploatare și depozitare până la locul de preluare; transportul produselor de carieră pentru construcția și întreținerea drumurilor forestiere; transportul altor produse și materiale;

4.3. construcția de drumuri forestiere și întreținerea acestora;

4.4. construcția unor utilaje specifice;

4.5. realizarea lucrărilor de revizii și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare; producerea pieselor de schimb necesare acestei activități precum și a dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;

4.6. realizarea operațiunilor de import-export a produselor realizate, piese de schimb, utilaje, materiale de exploatare și întreținere;

efectuarea, cu mijloace proprii, a operațiunilor de transport internațional;

4.7. proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, modernizări, dezvoltări de capacități, retehnologizări;

4.8. optimizarea funcționării noilor instalații și mecanisme, reparații și retehnologizări în sectorul respectiv de activitate;

4.9. gestionarea masei lemnoase în toate fazele de exploatare și prelucrare primară a lemnului;

4.10. asigurarea bazei materiale și executarea lucrărilor de prestări servicii legate de obiectul de activitate;

4.11. pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din exploatarea, transportul și prelucrarea primară a lemnului în rețele proprii de învățământ și în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură exploatarea și transportul lemnului în volumul și structura de specii stabilite anual de către guvern;

5.2. asigură colaborarea cu organele silvice pentru verificarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase și emiterea autorizațiilor de exploatare a parchetelor;

5.3. ia măsuri pentru utilizarea capacităților de producție și pentru optimizarea transportului și circulației masei lemnoase de la producători la consumatori;

5.4. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități a noilor obiective de investiții;

5.5. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.6. asigură programarea și urmărirea producției pentru toate sortimentele ce le realizează și satisfacerea consumatorilor în limita contractelor încheiate;

5.7. execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării cu eficiență a acestora;

5.8. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de intervenție, întreținere și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție și transport în condiții de siguranță și de realizare a eficienței economice;

5.9. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.10. efectuează studii pentru dezvoltarea capacităților de producție, exploatarea și transportul rațional al lemnului;

5.11. stabilește strategia de dezvoltare corelat cu necesitatea producției, exploatării și transportului lemnului;

5.12. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.13. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigurării condițiilor de punere în funcțiune a noilor obiective de investiții;

5.14. realizează importuri de echipamente, utilaje, piese de schimb, tehnologii și licențe pentru menținerea capacităților existente;

5.15. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine, în domeniul său de activitate;

5.16. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.17. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului regiei;

5.18. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;

5.19. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.20. efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - „Vestrel” Brașov are un patrimoniu în valoare de 5.567.100 mii lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform bilanțurilor la data de 30.VI.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Vestrel” Brașov este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, se folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura

Art. 8. - Structura organizatorică a „Vestrel" Brașov, inclusiv înființarea sucursalelor, se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

De asemenea, acesta stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților din structura regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Sucursalele din structura regiei autonome răspund în fața consiliului de administrație al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un comitet director ale cărui atribuții se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 11. - „Vestrel” Brașov are în structură divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru divizii, direcții și compartimente se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile diviziilor, direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

V. Organele de conducere ale „Vestrel” Brașov

Art. 13. - Conducerea „Vestrel” Brașov se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • președinte.

Art. 14. - Consiliul de administrație al „Vestrel” Brașov se numește prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • președintele;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei; `
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;,
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele, care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni pedepsite de Legea privind societățile comerciale.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație al „Vestrel” Brașov sunt următoarele:

18.1. Aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei.

18.2. Aprobă programele de producție în corelare cu cererile și resursele de masă lemnoasă.

18.3. Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. Propune potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare.

18.6. Stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații.

18.7. Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

18.8. Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.9. Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maxim 10 milioane lei.

18.10. Propune prețurile și urmărește aplicarea acestora pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate.

18.11. Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.12. Aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

18.13. Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător.

18.14. Aprobă statutul personalului regiei.

18.15. Stabilește nivelele de salarizare a personalului în funcție de studii, competențe și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

18.16. Aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Trimestrial și anual, consiliul de administrație al „Vestrel” Brașov prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 22. - Președintele „Vestrel” Brașov este numit prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei.

Art. 23. - Președintele „Vestrel” Brașov conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii sucursalelor și instituțiilor subordonate acesteia.

VI. Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 24. - Corelat cu contractele încheiate, „Vestrel” Brașov determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 25. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 26. - Veniturile și cheltuielile „Vestrel” Brașov se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „venituri” sumele provenite din vânzarea produselor și a celorlalte lucrări și prestații, iar la „cheltuieli” valorile consumate, producția și prestațiile realizate, inclusiv cheltuielile cu amortizarea instalațiilor, utilajelor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea acestora, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 27. - „Vestrel” Brașov întocmește anual bilanț contabil și bugetul de venituri și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 28. Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Art. 29. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Vestrel” Brașov constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Vestrel” Brașov poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege, reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri în limita prevederilor legale.

Art. 30. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, pe baza calculelor de fundamentare, se determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție și prestații în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 31. - „Vestrel” Brașov hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - „Vestrel” Brașov poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Vestrel” Brașov se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Româna pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 34. - Personalul „Vestrel” Brașov, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor Statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin Statutul personalului se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor de personal și atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe nivele ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).
VIII. Dispoziții finale

Art. 35. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Vestrel” Brașov sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 36. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa Nr. 4 c

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Sudrel” București

I. Dispoziții generale

Art. 1. - „Sudrel” București este organizată geografic pe bazine de resurse de masă lemnoasă și asigură exploatarea, transportul tehnologic și prelucrarea primară a lemnului la nivelul resurselor ce se exploatează, stabilite anual de guvern.

Art. 2. - „Sudrel” București este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară pe baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - „Sudrel” București este înființată prin hotărârea guvernului și are sediul în municipiul București, șoseaua Pipera nr. 46 A, sectorul 2, București.

„Sudrel” București are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. Subunități, denumite sucursale care în raport de gradul de integrare sunt:

a) sucursale de exploatare, transport tehnologic și prelucrare primară a lemnului;
b) sucursale de transport tehnologic;
c) sucursale de exploatare și prelucrare primară a lemnului.

În cadrul acestora vor funcționa fabrici, secții, ateliere, autobaze, oficii sau stații de calcul.

3.2. Bază de aprovizionare și desfacere.

3.3. Oficiul de calcul.

3.4. Grup școlar, școală profesională.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - „Sudrel” București are următorul obiect de activitate:

4.1. exploatarea și prelucrarea primară a lemnului;

4.2. transportul lemnului brut și produselor din lemn de la locul de exploatare și depozitare până la locul de preluare; transportul produselor de carieră pentru construcția și întreținerea drumurilor forestiere; transportul altor produse și materiale;

4.3. construcția de drumuri forestiere și întreținerea acestora;

4.4. construcția unor utilaje specifice;

4.5. realizarea lucrărilor de revizii și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare; producerea pieselor de schimb necesare acestei activități precum și a dispozitivelor de lucru și de mecanizare specifice;

4.6. realizarea operațiunilor de import-export a produselor realizate, piese de schimb, utilaje, materiale de exploatare și întreținere;

efectuarea, cu mijloace proprii, a operațiunilor de transport internațional;

4.7. proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, modernizări, dezvoltări de capacități, retehnologizări;

4.8. optimizarea funcționării noilor instalații și mecanisme, reparații și retehnologizări în sectorul respectiv de activitate;

4.9. gestionarea masei lemnoase în toate fazele de exploatare și prelucrare primară a lemnului;

4.10. asigurarea bazei materiale și executarea lucrărilor de prestări servicii legate de obiectul de activitate;

4.11. pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din exploatarea, transportul și prelucrarea primară a lemnului în rețele proprii de învățământ și în sistemul învățământului public.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate, are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură exploatarea și transportul lemnului în volumul și structura de specii stabilite anual de către guvern;

5.2. asigură colaborarea cu organele silvice pentru verificarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase și emiterea autorizațiilor de exploatare a parchetelor;

5.3. ia măsuri pentru utilizarea capacităților de producție și pentru optimizarea transportului și circulației masei lemnoase de la producători la consumatori;

5.4. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități a noilor obiective de investiții;

5.5. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare.

5.6. asigură programarea și urmărirea producției pentru toate sortimentele ce le realizează și satisfacerea consumatorilor în limita contractelor încheiate.

5.7. execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării cu eficiență a acestora;

5.8. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de intervenție, întreținere și reparații a instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție și transport în condiții de siguranță și de realizare a eficienței economice;

5.9. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.10. efectuează studii pentru dezvoltarea capacităților de producție, exploatarea și transportul rațional al lemnului;

5.11. stabilește strategia de dezvoltare corelat cu necesitatea producției, exploatării și transportului lemnului;

5.12. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.13. urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții în vederea respectării proiectelor de execuție și asigurării condițiilor de punere în funcțiune a noilor obiective de investiții;

5.14. realizează importuri de echipamente, utilaje, piese de schimb, tehnologii și licențe pentru menținerea capacităților existente;

5.15. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine, în domeniul său de activitate;

5.16. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.17. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului regiei;

5.18. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților;

5.19. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.20. efectuează direct operațiuni de comerț exterior prin compartimente proprii sau unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - „Sudrel” București are un patrimoniu în valoare de 3.529.393 mii lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform bilanțurilor la data de 30.VI.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Sudrel” București este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, se folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura

Art. 8. - Structura organizatorică a „Sudrel” București, inclusiv înființarea sucursalelor, se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

De asemenea, acesta stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților din structura regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Sucursalele din structura regiei autonome răspund în fața consiliului de administrație al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcționare.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un comitet director ale cărui atribuții se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 11. - „Sudrel” București are în structură divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru divizii, direcții și compartimente se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile diviziilor, direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

V. Organele de conducere ale „Sudrel” București

Art. 13. - Conducerea „Sudrel” București se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • președinte.

Art. 14. - Consiliul de administrație al „Sudrel” București se numește prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • președinte;
 • reprezentantul Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele, care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni pedepsite de Legea privind societățile comerciale.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație al „Sudrel” București sunt următoarele:

18.1. Aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei.

18.2. Aprobă programele de producție în corelare cu cererile și resursele de masă lemnoasă.

18.3. Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. Propune potrivit reglementărilor legale investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare.

18.6. Stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații.

18.7. Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

18.8. Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.9. Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei cu o valoare de maxim 10 milioane lei.

18.10. Propune prețurile și urmărește aplicarea acestora pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate.

18.11. Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.12. Aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

18.13. Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător.

18.14. Aprobă statutul personalului regiei.

18.15. Stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii, competența și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

18.16. Aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație al „Sudrel” București prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 22. - Președintele „Sudrel” București este numit prin ordin al Ministerului Resurselor și Industriei.

Art. 23. - Președintele „Sudrel” București conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii sucursalelor.

VI. Bugetul și administrarea acestuia, relații financiare

Art. 24. - Corelat cu contractele încheiate, „Sudrel” București determină anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului conform legii.

Art. 25. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat conform legii.

Art. 26. - Veniturile și cheltuielile „Sudrel” București se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „venituri” sumele provenite din vânzarea produselor și a celorlalte lucrări și prestații, iar la „cheltuieli” valorile consumate, producția și prestațiile realizate, inclusiv cheltuielile cu amortizarea instalațiilor, utilajelor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea acestora, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 27. - „Sudrel” București întocmește anual bilanț contabil și bugetul de venituri și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 28. - Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Art. 29. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Sudrel” București constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al „Sudrel” București poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege, reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri în limita prevederilor legale.

Art. 30. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, pe baza calculelor de fundamentare, se determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție și prestații în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 31. - „Sudrel” București hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - „Sudrel” București poate realiza conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Sudrel” București se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

VII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 34. - Personalul „Sudrel” București, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Prin Statutul personalului se reglementează cel puțin:

 • constituirea comisiilor de personal și atribuțiile și competențele acestora;
 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, autorizare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament și recuperare a forței de muncă etc.).
VIII. Dispoziții finale

Art. 35. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Sudrel” București sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 36. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

 1. Anexele nr. 3.a. - 3.c. se comunică unităților interesate.