autentificare cu OpenID
Hotărâre privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului unităților economice de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile economice de stat vor proceda, în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri, la inventarierea și reevaluarea patrimoniului, precum și la dimensionarea ulterioară a capacității de a genera venituri, în vederea determinării capitalului social.

Art. 2. - Normele metodologice privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului unităților economice de stat se aprobă de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Privatizare, urmând a fi aplicate de ministerele și departamentele în subordinea cărora există unități economice de stat.

Art. 3. - Dimensionarea ulterioară a capacității patrimoniului de a genera venituri se va face pe baza metodologiei elaborate de fiecare departament, în conformitate cu specificul activității, având la bază rezultatele acțiunii de inventariere și reevaluare a patrimoniului, precum și alte elemente necuprinse în prezent în bilanțurile întreprinderilor (gradul de productivitate al tehnologiilor utilizate, nivelul de pregătire al personalului, posibilitățile de aprovizionare cu materii prime și materiale, de desfacere a produselor, terenul și locul de amplasare a unității, utilitățile existente, marca fabricii și alte elemente specifice unor sectoare de activitate).

Pentru elaborarea metodologiilor de lucru privind această etapă se va face documentare în țară și în străinătate, astfel ca operațiunea să se încheie concomitent cu inventarierea și reevaluarea.

Art. 4. - Scoaterea din inventar a unor fonduri fixe înainte de atingerea termenelor normate se aprobă de departamentele economice, cu avizul Comisiei Centrale de Inventariere și Reevaluare a Patrimoniului Unităților Economice de Stat.

Art. 5. - Se recomandă ca prevederile prezentei hotărâri să se aplice în mod corespunzător de către unitățile cooperatiste și obștești.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea Hotărârii guvernului nr. 619/1990 și a prevederilor contrare din Hotărârea guvernului nr. 787/1990.

Art. 7. - Prezenta hotărâre și normele metodologice prevăzute la art. 2 se vor publica în Monitorul Oficial.