autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în ramura de metalurgie neferoasă
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează prin reorganizarea unor unități economice de stat societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societăților comerciale „Conef” - S.A. se constituie din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa 1), conform anexei nr. 2.1.

Prin participarea la constituirea capitalului social al societății comerciale „Conef” - S.A. statutul și capitalul social al societății înființate potrivit hotărârii Guvernului nr. 1200/12.11.1990 (anexa 2.8.) se reactualizează la valoarea prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.16) și 2 a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării celor 15 societăți comerciale (anexa nr. 1 poz. 2-16) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2.-3.13.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, poz. 2-12 și 14-16 își încetează activitatea.

Personalul care trece la societăți comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[1]-2.16[1], 2.a[1] și 3.1[1]-3.14[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Conef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, București Activități de cercetare, proiectare în domeniul metalurgiei neferoase, extractive și de prelucrare.

Activități de import pentru materii prime, utilaje tehnologice în domeniul activității specifice.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Cooperarea cu celelalte societăți comerciale în activitățile de comerț exterior, engineering, colaborare directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine atât în domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Servicii apres-vente la toate produsele din activitatea specifică.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și străinătate cu același obiect de activitate ca și al societății.

Asigurarea asistenței juridice.

6.383,315 -
2. „Phoenix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Eliberării nr. 15, Baia Mare, Maramureș Producerea și comercializarea de cupru electrolitic, litargă, minium de plumb, laminate de plumb, pulberi de cupru, acid sulfuric, xantați, pământuri decolorante, aur și argint fin, bare și plăci din cupru-argint. 885,14
——————
(951,9+1.452,1)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Baia Mare
3. „Sometra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică, Sibiu Producerea și comercializarea de plumb electrolitic, zinc metalurgic și zinc rafinat
 • acid sulfuric, sulfat de zinc, trisulfură de stibiu și antimoniat de sodiu;
 • stibiu, bismut, cadmiu, pulbere de zinc și aur și argint sub formă de aliaj Dore.
1.157,74
——————
(1.401,94+2.940,9)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Copșa Mică
4. „Ampelum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Gării nr. 10, Zlatna, Alba Producerea și comercializarea de:
 • cupru convertizor și cupru electrolitic;
 • acid sulfuric, sulfați de cupru, fier și magneziu;
 • pulbere de aluminiu, precum și aur și argint în subproduse.
2.100,315
——————
(2.643,233+817,373)
Combinatul de Metalurgie Neferoasă Zlatna
5. „Romplumb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Gutinului nr. 9, Baia Mare, Maramureș Producere și comercializarea de bioxid de mangan, oxigen tehnic și piese de schimb.

Prelucrarea pirometalurgică a concentratelor plumboase și plumbo-cuproase cu obținerea de plumb decuprată și mată, precum și subproduse cu conținut de aur și argint.

199,53
——————
(260,290+180,267)
Întreprinderea de Metalurgie Neferoasă Firiza
6. „Alor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Șos. Borșului nr. 31, Oradea, Bihor Producerea și comercializarea oxidului de alumină în diferite calități și sortimente.

Producerea și comercializarea de:

 • hidroxid de aluminiu;
 • metavanalat de amoniu și pentoxid de vanadiu - alumină sinterizată de tip tabular.
733,15
——————
(383,273+226,387)
Întreprinderea de Alumină Oradea
7. „Alum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Isaccei nr. 182, Tulcea, Tulcea Producerea și comercializarea oxidului de aluminiu.

Producerea de energie termică și electrică, apă industrială, apă demineralizată și dedurizată, confecții metalice.

804,245
——————
1172,146+486,620
Întreprinderea de Alumină Tulcea
8. „Neferal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Biruinței nr. 100, sectorul 2, București Producerea și comercializarea de:
 • bronzuri, alame și cupru fosforos;
 • aliaje de plumb pentru acumulatori și cabluri, aliaje de lipit, vergele și tubular și aliaje tipografice;
 • aliaje antifricțiune și zamac;
 • amestecuri de carburi metalice și plăcuțe dure.
460,835 (335,69+387,295) Întreprinderea Metalurgică NEFERAL București
9. „Alro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Piteștilor nr. 116, Slatina, Olt Producerea și comercializarea la intern și export a aluminiului și aliajelor de aluminiu sub formă de blocuri de aluminiu primar, blocuri de aluminiu rafinat, sârmă aliaje, bare, bare plăci și altor produse din aluminiu și aliaje de aluminiu.

Efectuarea directă în nume propriu de operațiuni de export-import pentru produse, materii prime, materiale, piese de schimb, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și orice alte activități autorizate de lege.

2.657,2
——————
(2.895,752+1.355,947)
Combinatul de Alumină Slatina.
10. „Alprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Milcov nr. 1, Slatina, Olt Producerea și comercializarea la intern și export de:
 • table și benzi din aluminiu și aliaje de aluminiu în gama 0,3-0,4 mm;
 • folie de aluminiu în gama 0,006 până la 0,3 mm;
 • profile, țevi și bare din aluminiu și aliaje de aluminiu;
 • țevi din aliaje de aluminiu sudate pe generatoare pentru irigații;
 • table, profile, bare și țevi din aluminiu și aliaje de aluminiu destinate industriei aeronautice;
 • efectuarea directă, în nume propriu de operațiuni de export-import pentru materii prime, piese de schimb, materiale, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și orice alte activități autorizate de lege.
1.817,725
——————
(1.600,686+549,333)
Întreprinderea de Prelucrarea Aluminiului Slatina
11. „Elcaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Șos. Drăgănești km. 4, Slatina, Olt Producerea și comercializarea de:
 • cabluri electrice armate și nearmate din aluminiu și aliaje din aluminiu;
 • conductori torsadați;
 • funii din AlMgSi.

Efectuarea directă, în nume propriu de operațiuni de export-import pentru materii prime, piese de schimb, materiale, know-how, licențe, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și alte activități autorizate de lege.

129,35
——————
(171,827+27,2)
Întreprinderea de Prelucrarea Aluminiului Slatina
12. „Laromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Bucureștii Noi nr. 166, sectorul 1, București Elaborarea și turnarea în lingouri a alamelor și bronzurilor laminabile, extrudarea la cald a barelor, țevilor, profilelor și sârmelor de cupru, alamă și bronzuri.

Laminarea țevilor din cupru și alamă și tragerea la rece a acestora precum și trefilarea și tragerea la rece a barelor și sârmelor din alamă și cupru.

Laminarea la cald și la rece a plăcilor și tablelor din cupru și alamă.

Turnarea, laminarea la cald și rece a plăcilor și tablelor din zinc, precum și ștanțarea rondelelor din aliaje de zinc pentru producerea bateriilor electrice.

Comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contracte sau convenții.

517,7
——————
(556,384+280,519)
Întreprinderea LAROMET București
13. „Metanef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București Export, import, prelucrare de materii prime și produse metalurgice, activități de schimburi și cooperare în domeniul industriei metalurgice.

Operațiuni de reexport, intermedieri, finanțare, depozitare, închiriere, transport, barter.

Import de utilaje și piese de schimb pentru industria metalurgică.

Export și import de tehnologie, know-how, consulting, operațiuni de aport valutar.

0,30
——————
(0,116+0,983)
Întreprinderea de Comerț Exterior METANEF București
14. „IMNR” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bd. Biruinței nr. 102, sector 2, București Elaborare de studii, lucrări de cercetare-dezvoltare; proiecte complexe pentru investiții, asistență tehnică, consulting, expertize, asimilare și comercializare produse de mic tonaj, export-import de documentații tehnice. 135,40
——————
(212,356+86,396)
Institutul de Cercetare, Inginerie Tehnologică, Proiectare și Producție pentru Industria Metalelor Neferoase și Rare - IMNR București
15. „Cepronef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Dr. V. Babeș nr. 62, Baia Mare, Maramureș Cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și producție în domeniul metalurgiei metalelor neferoase grele. 17,7
——————
(19,281+20,134)
Centrul de Cercetare și Proiectare pentru Metalurgie Neferoasă Baia Mare
16. „Cepral” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Str. Pitești nr. 165, Slatina, Olt Cercetare, proiectare de producție de mic tonaj în industria aluminei și aluminiului. 40,057
——————
(78,8+33,6)
Centrul de Cercetări și Proiectări pentru Tehnologia Aluminiului Slatina
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 2. Mijloace fixe și mijloace circulante.