autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propria al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.152)[1].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3 [1].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.152) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății, comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990
(mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Nuclear-montaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea tehnologică, montajul mecanic, probele tehnologice în vederea predării la beneficiar și, în perspectivă, reparațiile la centralele nuclearo-electrice și anexele acestora. 156,2
——————
(376,4+749,6)
Întreprinderea de montaj a centralei nuclearo-electrice Cernavodă „Nuclearmontaj” București
2. „Energo-reparații” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filiași, str. Siretului nr. 3, județul Dolj Producerea și comercializarea de piese de schimb și subansamble energetice, executarea de modernizări și reparații capitale la utilajele energetice, executarea și comercializarea de produse și lucrări de confecții metalice, prestări servicii, consulting. 62,8
——————
(45,1+45,3)
Întreprinderea de piese de schimb energetice Filiași
3. „Energoutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Acțiunii nr. 26, sector 4 Execuția de lucrări și prestații cu mijloace de mecanizare și transport în domeniul construcțiilor-montaj, efectuarea de revizii și reparații de toate gradele pentru utilajele de construcții, transport și mică mecanizare, proiectare. 1.383,1
——————
(1.291,7+87,3)
Întreprinderea de utilaje grele pentru construcții „Energoutilaj” București
4. „Energoconstrucția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Realizarea de activități de pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service aferente obiectivelor termoenergetice și nuclearo electrice din țară sau din străinătate. Realizarea de produse industriale pentru activități proprii, reparații și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare pentru construcții, proiectare, ofertare, informatică, im-port-export, comercializare. 936,4
——————
(658,3+271,9)
Trustul „Energoconstrucția” București
5. „Electricom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Magheru nr. 33, sector 1 Aprovizionarea unităților de producere, transport și distribuție a energiei electrice, a unor unități economice de stat și a unor întreprinderi particulare. 157,4
——————
(17,0+539,2)
Baza de aprovizionare construcții-montaj energetice (B.A.C.M.E.) București
6. „Energomontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Pregătirea și execuția, asistența tehnică și consulting în domeniul montării echipamentului tehnologic industrial, pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo, hidro, electro și nucleare), realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje, transporturi gabaritice și negabaritice, proiectare, informatică, ofertare, export-import, comercializarea producției industriale. 1.790,0
——————
(835,3+1.227,3)
Trustul „Energomontaj” București
7. „Metalexport-import” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de export-import de materii prime, produse metalurgicei utilaje și piese de schimb, operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologii, consulting. 29,35
——————
(0,001 + 0,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Metalexport-import” București - Departamentul industriei metalurgice
8. „Metanef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucureșți, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de import-export de materii prime, produse metalurgice, utilaje și piese de schimb; operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologii, consulting. 0,46
——————
(0,1+0,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” București - Departamentul industriei metalurgice
9. „Apemin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 49, județul Suceava Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; producerea de capsule din mase plastice; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 187,5
——————
(145,8+107,6)
Întreprinderea de extracție ape minerale Vatra Dornei
10. „Regina apelor minerale” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Borsec, str. Carpați nr. 46, județul Harghita Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidu-lui de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; confecționarea de navete și butelii din mase plastice; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 137,4
——————
(111,9+103,1)
Întreprinderea de extracție ape minerale I.E.A.M. - Borsec
11. „Perla Harghitei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sâncrăieni, str. Gării nr. 600, județul Harghita Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; comercializarea acestor produse în țară și în străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 94,8
——————
(69,2+65,7)
Întreprinderea de extracție ape minerale I.E.A.M. - Sâncrăieni
12. „Someș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. Bistriței nr. 63, județul Cluj Producerea și comercializarea de celuloză, hârtie și confecții din hârtie. 3.452,2
——————
(3.211+539,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Dej
13. „Moldocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bicaz, str. Piatra Corbului nr. 80, județul Neamț Producerea și comercializarea cimentului, varului, produselor din azbociment, utilajelor și pieselor de schimb și alte materiale de construcții prestări de servicii specifice domeniului de activitate. 1.719,5
——————
(1.604,7+254,4)
Combinatul pentru lianți și azbociment Bicaz
14. „Casial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Chișcadaga, comuna Soimuș, județul Hunedoara Producerea și comercializarea lianților și materialelor de construcții. 848,7
——————
(933,1+225,6)
Întreprinderea pentru lianți Deva
15. „Cimus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung, str. Brașovului nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea de ciment, var, var hidratat, calcar calibrat pentru industria chimică și a zahărului, granulit, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, mozaic, filler de calcar, tera-sit, alte materiale de construcții. 628,5
——————
(714,7+178,6)
Combinatul pentru lianți Câmpulung
16. „Prefab” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, Prelungirea București nr. 2, județul Călărași Producerea și comercializarea de prefabricate din beton armat, tuburi de presiune din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții, confecții metalice, agregate minerale pentru construcții și alte materiale de construcții, executarea de lucrări de construcții și montaj. 387,6
——————
(314,0+117,7)
Întreprinderea de materiale de construcții Călărași
17. „Romagremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Anghel Saligny nr. 5, județul Vrancea Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, utilajelor și pieselor de schimb, confecții metalice; executarea lucrărilor de reparații din domeniul de activitate. 313,9
——————
(309,8+76,3)
Întreprinderea de exploatarea industrială a agregatelor minerale pentru construcții Doaga -Focșani
18. „Izomat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 100, județul Sălaj Producerea și comercializarea de materiale de construcții termo-fono și hidroizolatoare, țesături speciale, piese de schimb, confecții metalice, alte materiale de construcții și servicii pentru alte unități. 278,4
——————
(246,6+59,1)
Întreprinderea de materiale izolatoare Șimleu Silvaniei
19. „Mondial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Timișorii nr. 149-151, județul Timiș Producerea și comercializarea de plăci faianță, obiecte sanitare din porțelan, cărămizi și blocuri ceramice, blocuri din beton cu agregate ușoare, granulit, radianți ceramici și alte materiale de construcții. 204,9
——————
(191,2+62,3)
Întreprinderea de produse ceramice Lugoj
20. „Cemacon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj Producerea și comercializarea ele cărămizi și blocuri ceramice, țigle și coame, tuburi ceramice pentru drenaj, prefabricate din beton, produse termoizolatoare tip STABILIT, poliesteri armați cu fibră de sticlă și alte materiale de construcții. 143,2
——————
(141,0+30,6)
Întreprinderea de materiale de construcții Zalău
21. „Cema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Podului nr. 127-129, județul Sibiu Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, produse ceramice pentru învelitori, cahle din teracotă, blocuri din beton cu agregate ușoare, prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 108,3
——————
(104,8+33,7)
Întreprinderea de produse ceramice „Record” Sibiu
22. „Refrabaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. 1 Mai nr. 134, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse refractare bazice (cărămizi și mortare); prestări servicii pentru în-zidiri la cuptoare industriale. 86,3
——————
(71,8+40,0)
Întreprinderea de produse refractare Dej
23. „Marmocalc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vașcău, str. Argeșului nr. 15, județul Bihor Extragerea, prelucrarea, montarea și comercializarea marmurei și pietrei ornamentale; restaurări lucrări de artă din marmură și piatră ornamentală. 77,8
——————
(90,4+28,7)
Întreprinderea pentru extragerea, montarea și prelucrarea marmurei și pietrei de construcții Vașcău
24. „Cars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Bradului nr. 14, județul Mureș Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, țigle și coame, cahle din teracotă și alte materiale de construcții. 39,4
——————
(30,1+12,4)
Întreprinderea de produse ceramice Târnăveni
25. „Marmura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Bucureștii Noi nr. 25, sector 1 Producerea și comercializarea produselor de marmură, piatră și granit corpuri abrazive pentru finisaj, mașini și utilaje, punerea în operă a produselor, precum și proiectarea stereotomicS specifică activității. 25,5
——————
(126,2+52,4)
Întreprinderea pentru extragerea, prelucrarea marmurei și pietrei de construcții București
26. „Zonoceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Olteniei nr. 27, județul Neamț Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, produse ceramice pentru învelitori, blocuri din beton cu agregate ușoare, tuburi ceramice, pentru drenaj, padocuri ceramice pentru pardoseli și alte materiale de construcții. 13,0
——————
(39,6+12,6)
Întreprinderea de produse ceramice Piatra-Neamț
27. „Montmar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Spătar Preda nr. 13 bis, sector 5 Proiectarea, executarea și comercializarea lucrărilor de construcții-montaj, restaurări lucrări de artă din marmură, piatră ornamentală și alte materiale de finisaj. 6,8
——————
(11,4+31,2)
Antrepriza specializată de montaj marmură și piatră ornamentală București
28. „Plastor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Clujului nr. 175, județul Bihor Producerea și comercializarea de: bunuri de uz casnic, jucării, instrumente tehnico-medicale, scule și dispozitive în domeniul prelucrării maselor plastice, proiectare produse mase plastice. 204,7
——————
(268,2+68,1)
Întreprinderea de mase plastice Viitorul Oradea
29. „Perind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Spitalului nr. 165, județul Bihor Producerea și comercializarea de perii industriale și de uz casnic, jucării și semifabricate din lemn. 15,7
——————
(5,8+15,7)
Întreprinderea de mase plastice Viitorul Oradea
30. „Metalurgica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Iancului nr. 46-48, sector 2 Producerea și comercializarea de: articole de feronerie, scule și dispozitive pentru agricultură, instalații de iluminat, încălzit, articole de podoabă și accesorii pentru industria ușoară, jocuri și articole sportive. 121,4
——————
(62,2+86,3)
Întreprinderea metalurgică București
31. „Celohart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zărnești, str. 13 Decembrie nr. 18, județul Brașov Producerea și comercializarea de celuloză, hârtie, drojdie furajeră, produși ligno-sulfonici. 1.516,6
——————
(1.089+165,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Zărnești
32. „Vrancea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea Producerea și comercializarea de celuloză și confecții din carton ondulat, hârtie. 1.342,8
——————
(1.751,3+235,7)
Combinatul de celuloză și hârtie Vrancea, Adjud
33. „Celrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 27, județul Mehedinți Producerea și comercializarea celulozei, hârtiei de ambalaj, cartoane duplex, cretate, confecții carton ondulat. 1.210,4
——————
(962+179,1)
Combinatul de celuloză și hârtie Tr. Severin
34. „Ambro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 24, județul Suceava Producerea și comercializarea de hârtii, mucavale, cartoane, confecții din hârtii, mucavale și cartoane filtre auto. 677
——————
(483+364,6)
Combinatul de celuloză și hârtie Suceava
35. „Comceh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, Prelungirea București nr. 1, județul Călărași Producerea și comercializarea de celuloză din paie, hârtie scris -tipar, hârtie cretată, caiete școlare. 626,8
——————
(637+166,9)
Combinatul de celuloză și hârtie Călărași
36. „Alprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea de: mobilier, uși, ferestre, cherestea, tanin, drojdie, furfurol, făină de lemn, placaj, plăci aglomerate. 518,8
——————
(325,9+217,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești
37. „Gerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Industriilor nr. 1-3, județul Buzău Producerea de geam tras, oglinzi, geam cristal, vitrine și uși din geam; comercializarea acestor produse. 456,6
——————
(382,3+266,9)
Întreprinderea de geamuri Buzău
38. „Firos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Timișoara nr. 100, sector 6 Producerea și comercializarea de fire și produse din fire de sticlă. 441
——————
(360+79)
Întreprinderea de fire și țesături din fire de sticlă București
39. „Mobstrat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 27, județul Suceava, Producerea și comercializarea de mobilă, placaje panele, plăci fibrolemnoase, melaminate, furnire, drojdie. 377,7
——————
(242,6+170,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava
40. „Hicart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Prundu Bârgăului, str. Principală nr. 16, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de hârtie de scris și tipărit, carton ondulat, carton dur, confecții din carton dur și ondulat, hârtie igienică-sanitară, confecții din hârtie. 346,4
——————
(277,9+90,7)
Întreprinderea de hârtie Bistrița
41. „Palas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Palas Constanța, str. Celulozei nr. 6, județul Constanța Producerea și comercializarea de hârtie scris -tipar, hârtie imprimantă, hârtii înnobilate. 344,8
——————
(222,3+124,4)
Întreprinderea de celuloză și hârtie „Palas” Constanța
42. „Mocars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, str. Balta Sărată nr. 1, județul Caraș-Severin Fabricarea și comercializarea de mobilier din lemn și combinat cu alte materiale. 312,3
——————
(271+173,9)
Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș
43. „Stipo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dorohoi, str. Livezilor nr. 45, județul Botoșani Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie menaj, iluminat, porțelan feronerie, cristal. 308,2
——————
(239,9+55,6)
Întreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohoi
44. „Mopal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Tărpiului nr. 14, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de mobilă corp și artă, tapițerii, mobilier rustic, mobilă de bucătărie, plăci din așchii de lemn, plăci înnobilate. 297,1
——————
(245,0+196,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Bistrița
45. „Carpatina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Spiru Haret nr. 10, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de mobilă și produse stratificate din lemn. 294,3
——————
(264,1+146,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Râmnicu Vâlcea
46. „Mobex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, județul Mureș Fabricarea de - mobilă de artă și modernă, obiecte de artizanat, alte produse din lemn; comercializarea produselor prin magazine proprii pe piața internă și externă; efectuarea de operațiuni de import-export. 291,2
——————
(160,3+192,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Târgu Mureș
47. „Geromed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, șos. Sibiului nr. 38, județul Sibiu Producerea și comercializarea de geamuri și utilaje specifice. 289,7
——————
(230,9+125)
Întreprinderea da geamuri Mediaș
48. „Mopaf-Vrancea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, bd. Independenței nr. 27, județul Vrancea Fabricarea și comercializarea de: mobilă, plăci aglomerate. 284,5
——————
(199,9+103,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Focșani
49. „Apulum" - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Viilor nr. 128, județul Alba Producerea și comercializarea de produse din porțelan și vitrus. 283,2
——————
(231,9+79,8)
Întreprinderea „Porțelanul” Alba Iulia
50. „Petrocart" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Decebal nr. 171, județul Neamț Producerea și comercializarea de hârtii, cartoane, confecții din cartoane prin prelucrarea lemnului în pastă mecanică și a maculaturii în pastă de hârtie. 257
——————
(179+74,5)
Întreprinderea de hârtii și cartoane Comuna din Paris - Piatra-Neamț
51. „Stejarul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Fabricii nr. 10, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei, accesoriilor metalice, maselor plastice, confecțiilor metalice. 237,4
——————
(158,9+119,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
52. „Simex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 100, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei și produselor din lemn. 80,4
——————
(75,8+37,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
53. „Cesimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cehu Silvaniei, str. Plopilor nr. 1, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei și produselor din lemn. 65,7
——————
(56,8+32,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
54. „Amco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ghimbav, str. Făgărașului nr. 46, județul Brașov Producerea și comercializarea de carton ondulat, hârtii și cartoane cretate și confecții din acestea. 218,7
——————
(115,3+87,1)
Întreprinderea de hârtie cretată și carton ondulat Ghimbav
55. „Samobil” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni
——————
(SA.)
Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 214,0
——————
(192,2+173,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
56. „Ergolemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Ion Slavici nr. 4, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 44
——————
(42,4+55,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
57. „Sarmex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Drumul Careiului nr. 4, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 22
——————
(20,6+37,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
53. „Mucart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Gladiolelor nr. 2, județul Cluj Producerea și comercializarea de mucava, de confecții din cartoane și hârtie. 189,1
——————
(115,1+86,5)
Întreprinderea „Mucart” Cluj-Napoca
59. „Confolux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 5, județul Covasna Producerea și comercializarea mobilierului din lemn și tapițat în combinație cu alte materiale. 180,5
——————
(128,8+156,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sfântu Gheorghe
60. „Compal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Covasna, str. Gării nr. 1, județul Covasna Producerea și comercializarea plăcilor din așchii de lemn, mobilier din lemn și tapițat, articole din lemn în combinație cu alte materiale. 110,3
——————
(112,3+73,3)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sfântu Gheorghe
61. „Mobip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa str. Morilor nr. 4, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de mobilier, case prefabricate, confecții din textile, produse chimice din cauciuc. 117,2
——————
(69,6+94,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pucioasa
62. „Bemo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beiuș, str. Mureșului nr. 2-4, județul Bihor Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 162,5
——————
(116,1+41,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Beiuș
63. „Mobila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava Producerea și comercializarea mobilei și altor produse din lemn. 158,9
——————
(85,3+77,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Rădăuți
61. „Relaxa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mizil, str. Mihai Bravu nr. 189, județul Prahova Producerea și comercializarea prin magazin universal a mobilierului tapițat și produse de tapițerii, canapele, fotolii, saltele detașabile, covor împâslit, articole de camping și plajă. 146,2
——————
(71,4+113,1)
Întreprinderea de mobilier tapițat și produse de tapițerie „Relaxa” Mizil
65. „Pergodur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 2, județul Neamț Producerea și comercializarea de celuloză sulfat, celuloză sulfit, celuloză electrotehnică, drojdie furajeră, hârtie ambalaj, hârtii tehnice și industriale, confecții din hârtie. 1.396,1
——————
(1.153,5+154,6)
Întreprinderea de celuloză și hârtie „Reconstrucția” Piatra-Neamț
66. „Arpo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Râmnicu Vâlcea nr. 79, județul Argeș Fabricarea și comercializarea articolelor de porțelan de menaj și decorativ. 133
——————
(95+47)
Întreprinderea de porțelan de menaj Curtea de Argeș
67. „Tehnoforestexport” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Piața Rosetti nr. 4, sector 2 Export-import mobilă, stratificate, elemente prefabricate din fag, instrumente muzicale, hârtie, cartoane. 123
——————
(78,4+24,0)
Întreprinderea de comerț exterior „Tehnoforestexport” București
68. „Anteco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Gh. Doja nr. 42, județul Prahova Prelucrarea lemnului și textilelor pentru mobilă corp, mobilier tapițat, scaune și confecții textile și comercializarea lor. 116,9
——————
(40,7+69,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Ploiești
69. „Famos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. Târgului nr. 6, județul Harghita Producerea și comercializarea de mobilă și articole de lemn pentru piața internă și externă, prestări servicii în domeniul său de activitate. 104,9
——————
(151,1+100,4)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Odorheiu Secuiesc
70. „Mobins” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Valea Cascadelor nr. 26, sector 6 Producerea și comercializarea de mobilă corp, mic mobilier, tapițerii, instrumente muzicale, accesorii pentru mobilă și instrumente muzicale. 104,9
——————
(84,8+61,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Militari, București
71. „Stimet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor de sticlărie ambalaj, utilaje și piese de schimb. 104
——————
(65,9+44,4)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
72. „Cesiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor din faianță vitrus. 88
——————
(58,2+35,1)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
73. „Artfil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor din porțelan fosfatic. 48,4
——————
(33,8+16,5)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
74. „Mobilextra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, str. Transilvaniei nr. 130 A, județul Suceava Producerea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 99,8
——————
(46,8+59,2)
Fabrica de mobilă Câmpulung Moldovenesc din cadrul C.I.L.-Suceava
75. „Măgura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Fabricii nr. 11, județul Brașov Producerea și comercializarea de produse finite din lemn, scule, accesorii metal, mobilă, articole tehnice din lemn și metal. 99,4
——————
(41,7+113)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Codlea
76. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Gării nr. 21, județul Cluj Producerea și comercializarea prin magazine proprii de mobilier, obiecte de uz gospodăresc din lemn, obiecte de artizanat, ambalaje pentru intern și extern, executarea de piese de schimb, pentru consum propriu, prestarea de servicii în domeniul de activitate, proiectare, informatică. 74,1
——————
(71,5+97,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
77. „Prima” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, str. Gloriei nr. 3, județul Giurgiu Producerea și comercializarea de mobilă, cherestea, PAL și alte produse din lemn. 68,4
——————
(109,8+21,0)
Fabrica de mobilă Giurgiu
78. „Serico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 46, sector 2 Prestarea de servicii management, organizare informatică operațiuni comerciale pe piața internă și externă cu produse din lemn, piese de schimb, scule; engineering, consulting, organizare de târguri și expoziții. 57
——————
(21,2+43,1)
Centrala de prelucrare a lemnului București, Centrul de calcul
79. „Star Glas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. Ciocărlău nr. 36, județul Gorj Producerea articolelor din sticlă, cristal și cristalin și comercializarea acestora. 49,6
——————
(33,6+22,1)
Întreprinderea de sticlărie menaj Târgu Jiu
80. „Cuarț” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Uricani, str. Republicii nr. 64, județul Hunedoara Exploatarea, prepararea, înnobilarea cuarțului bulgări și făină de silică, comercializarea cuarțului. 42
——————
(31,6+14,8)
Întreprinderea de sticlărie menaj Târgu Jiu
81. „Forexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Doamnei nr. 2, sector 2 Export-import mașini-unelte, piese schimb, industrializarea lemnului, sticlei, celulozei și hârtiei. 41,5
——————
(0,9+1,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Forexim” București
82. „Gloria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucea, comuna Ciucea, județul Cluj Producerea și comercializarea de scaune curbate, coloniale, tâmplărești, mobilier curbat pentru intern și export, prestări servicii în domeniul de activitate. 33,3
——————
(32,4+24,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
83. „Vlădeasa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huedin, str. Fildului nr. 15, județul Cluj Producerea de mobilier, obiecte din lemn de uz gospodăresc pentru export și piața internă, prestări de servicii în domeniul de activitate. 5,8
——————
(5,8+22,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
84. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 42, județul Cluj Producerea și comercializarea de mobilă și ambalaje pentru export și intern; prestări de seryicii în domeniul de activitate. 24
——————
(2,0+10,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
85. „Romsit” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 10, sector 3 Export-import produse sticlă, geam, porțelan, faianță, materii prime, materiale pentru industria sticlei. 32,8
——————
(1+4,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romsit” București
86. „Tomiris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Țuțora nr. 22, județul Iași Producerea de țesături tip mătase, confecții textile, piese de schimb și . accesorii, benzi tușate pentru calculatoare electronice; executarea de lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor. 371,8
——————
(268,4+145,0)
Întreprinderea de mătase „Victoria” Iași
87. „Tricodava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Brașov nr. 25, sector 6 Prelucrarea și comercializarea tricotajelor pe piața internă și externă, precum și efectuarea de lucrări și servicii către terți. 866,8
——————
(201,8+211,9)
Întreprinderea „Tricodava” București
88. „Relontex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 134, sector 6 Producerea și comercializarea de țesături tip bumbac, mătase și confecții. 242,2
——————
(191,4+123,7)
Întreprinderea „Țesătoria de relon Panduri” București
89. „Zimbrul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Universității nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de tricotaje tip bumbac, bumbac și bumbac în amestec cu fibre chimice și sintetice pentru lenjerie, îmbrăcăminte exterioară și sport destinate copiilor, adolescenților și adulților. 240,8
——————
(136,2+181,9)
Întreprinderea de tricotaje „Zimbrul” Suceava
90. „Trainica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Zorilor nr. 2, județul Dâmbovița Producerea de fire tip în, cânepă amestec, țesături tip în, cânepă, bumbac inclusiv finisaj, confecții pentru uz gospodăresc și turistic; servicii întreținere și reparații; operațiuni de comerț interior și exterior; activități cu caracter social. 196,1
——————
(152,5+75,4)
Întreprinderea textilă „Trainica” Pucioasa
91. „Adesgo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Șerban Vodă nr. 220, sector 4 Producerea și comercializarea de ciorapi, dresuri, tricotaje, blănuri sintetice. 174,5
——————
(116,5+60,8)
Întreprinderea de ciorapi „Adesgo” București
92. „Stomobi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 126-132, sector 6 Producerea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții din stofe de mobilă; servicii pentru terți; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 167,8
——————
(138,5+54,8)
Întreprinderea de stofe de mobilă București
93. „Pasmatex” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Jiului nr. 2, județul Timiș Producerea de articole de pasmanterie, confecții pasmanterie și textile, servicii pentru terți; lucrări de cercetare-proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor; activitate de comerț exterior. 124,5
——————
(95,4+52,0)
Întreprinderea de pasmanterie Timișoara
94. „Camping” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Urziceni, șos. București-Buzău km 57, județul Ialomița Producerea și comercializarea de articole de sport și turism. 116 9
——————
(75,3+140,5)
Întreprinderea de articole de sport camping Urziceni
95. „Textila Romat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 37, județul Cluj Producerea de țesături tip mătase și țesături subțiri tip lână, confecții din țesături tip mătase și tip lână. 97,5
——————
(72,4+36,0)
Întreprinderea de mătase „România muncitoare” Cluj -Napoca
96. „Atric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Unității nr. 79-95, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea de ace, accesorii, utilaje, piese de schimb pentru industria textilă și alte industrii. 93,3
——————
(68,3+30,0)
Întreprinderea de ace de tricotat București
97. „Tricorelon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. T. Vladimirescu nr. 41, sector 5 Producerea și comercializarea de tricotaje tip mătase și din alte tipuri de fibre, executarea de tricoturi și confecții textile pentru terți. 90,6
——————
(54,2+63,4)
Întreprinderea de tricotaje din mătase București
98. „Mătasea română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu Producerea și comercializarea de țesături tip mătase, textile nețesute și țesături matlasate. 87,1
——————
(66,6+42,3)
Întreprinderea de mătase Cisnădie
99. „Sinatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Popa Nan nr. 82, sector 2 Producerea de țesături de mătase naturală, artificială și sintetică, articole de galanterie, articole de pasmanterie, articole tehnice, servicii pentru terți; lucrări de cercetare; comercializarea bunurilor și serviciilor. 76,5
——————
(40,4+40,9)
Întreprinderea „Mătasea populară” București
100. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 2-4, județul Satu Mare Producerea și comercializarea tricotajelor și confecțiilor din țesături. 75,8
——————
(65,7+32,3)
Întreprinderea de tricotaje Negrești-Oaș
101. „Tricorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Brașov nr. 23, sector 6 Producerea și comercializarea produselor tricotate, servicii și studii specifice sectorului de tricotaje, acțiuni comerciale, activități de consulting, marketing, management, factoring, proiectare sisteme informaționale. 70,7
——————
(30,2+63,3)
Centrala industriei tricotajelor și întreg prinderea de tricotaje Lehliu
102. „Simpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 134, sector 6 Producerea de țesături mătase tip în, confecții, tricotaje și comercializarea de fibre, fire țesături, confecții, tricotaje, articole de sport și camping, pasmanterie și alte produse. 56,0
——————
(36,0+20,0)
Centrala industriei mătăsii, inului și cânepei și o secție dto cadrul Întreprinderii „Prodin” București
103. „Tricomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Dr. Vasile Lucaciu nr. 61, județul Maramureș Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână. 6,6
——————
(5,4+11,2)
Întreprinderea de tricotaje Baia Mare
104. „Rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Republicii nr. 320, județul Vaslui Producerea și comercializarea rulmenților și a mașinilor-unelte specifice fabricației de rulmenți, inclusiv serviciile și asistență tehnică pentru domeniul de activitate în țară și străinătate. 2.745,5
——————
(2.213,9+1.098,8)
Întreprinderea de rulmenți Bârlad
105. „Isama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Brașovului nr. 9, județul Covasna Proiectarea, producerea și comercializarea cutiilor de viteză mecanice și axe față nemotoare pentru autovehicule de transport și autobuze, a componentelor, tarozilor și filierelor din gama standardizată, mașini agregat la temă, confecții SDV-uri, piese de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.761,2
——————
(1.583,9+512,2)
Întreprinderea de mașini agregat și subansamble auto Sfântu Gheorghe
106. „Unio” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Uzinei nr. 35, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea locomotivelor de mine, mașini de încărcat și transportat, electro-palanelor, mașinilor de extracție, transportoarelor, morilor cu bilă, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică și service în țară și străinătate. 1517,5
——————
(978,3+1564,6)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - platforma industrială Satu Mare
107. „Trum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Uzinei nr. 68, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea instalațiilor și utilajelor tehnologice pentru industria minieră, energetică, chimică și prelucrarea lemnului, inclusiv servicii, asistență tehnică și service în țară și străinătate. 437,8
——————
(264,0+693,6)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - Fabrica de instalații și utilaj tehnologic Carei
108. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, str. Salcâmului nr. 29, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor miniere, utilajelor tehnologice și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 612,9
——————
(423,8+522,7)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - Fabrica de utilaj minier și tehnologic Negrești-Oaș
109. „Iar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Aeroportului nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea, repararea și comercializarea de aeronave, echipamente și piese de schimb pentru aeronave, precum și alte produse utilizând tehnologia din dotare, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.916,6
——————
(740,5+133,7)
Întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav - Brașov
110. „Iaifo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 58, județul Sălaj Proiectarea, producerea și comercializarea armăturilor industriale din fontă, oțel și neferoase, fitingurilor din fontă maleabilă, mașinilor agregat pentru prelucrarea armăturilor și fitingurilor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 129,9
——————
(1.104,5+314,6)
Întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău
111. „Amorim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. 1 Mai nr. 37, județul Gorj Montajul mecanic și electric al excavatoarelor cu rotor, instalațiilor și mașinilor de haldat, reparații la instalații și excavatoare, montajul și reparațiile la transportoarele de mare capacitate, servicii la utilajele în garanție, asistență tehnică în exploatare a instalațiilor de haldat și excavat cărbune, prestații și service în domeniul instalațiilor miniere din carierele de lignit, consultații tehnice la montaj și funcționarea utilajelor de mare capacitate, proiectarea diverselor subansamble, cooperarea în montajul excavatoarelor cu rotor și a mașinilor de haldat cu firmele de specialitate din străinătate. 752,3
——————
(134,4+526,0)
Antrepriza de montaj și reparații capitale utilaj minier din cadrul întreprinderii de producție și antrepriză de montaj și reparații capitale utilaj minier Târgu Jiu
112. „Ventilatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Serg. Nuțu Ioan nr. 44, sector 6 Producerea și comercializarea ventilatoarelor industriale de uz general și tehnologic, agregatelor pentru condiționarea și depoluarea aerului, pieselor de schimb și diverselor confecții metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitatea de cerce-tare-proiectare, engineering, consulting și marketing. 341
——————
(193,5+202,3)
Întreprinderea de ventilatoare București
113. „Navexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Păcii nr. 132, județul Galați Comercializarea la export a navelor, echipamentelor navale, cooperare economică internațională, importuri de materiale, echipamente și piese de schimb, activitate de aprovizionare-desfacere cu materiale și utilaje specifice sectorului naval, prestări de servicii în domeniile: marketing, management, consulting, intermedierea de cooperări între societățile comerciale constructoare de nave și utilaje navale; operațiuni financiare, asistență tehnică de specialitate și juridică. 301,5
——————
(1,5+974,8)
Baza de aprovizionare tehnico-materială Galați activitatea de export-import specifică sectorului naval
114. „Arpechim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, B-dul Petrochimiștilor nr. 127, județul Argeș Prelucrarea țițeiului și derivatelor sale, obținerea de benzine,, motorine, păcură, n-parafine, uleiuri, polietilene, negru de fum, dimetiltereftalat, acrilonitril și alte produse chimice și petrochimice. 7.747,0
——————
(6.117,0+ 1630,0)
Combinatul petrochimic Pitești
115. „Doljchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Drumul E 70 km 6, județul Dolj Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice, produse anorganice de sinteză, catalizatori, activitate Service pentru catalizatori, alcool polivinilic și poliacetat de vinii. 5.809,0
——————
(5.388,4+420,6)
Combinatul chimic Craiova
116. „Rafo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 2, județul Bacău Prelucrarea țițeiului, fabricarea și comercializarea produselor petroliere și petrochimice. 4.111,6
——————
(3.461,9+ 649,7)
Rafinăria Onești
117. „Petrotel” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahova Fabricarea și comercializarea de uleiuri lubrifiante, carburanți, monomeri, polimeri și alte produse chimice și petrochimice. 4.018,0
——————
(3.424,9+ 593,1)
Combinatul petrochimic Teleajen
118. „Chimicomplex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 3. județul Bacău Fabricarea și comercializarea de produse sodice, clorosodice, pesticide. a produselor organice și de sinteză. 3.488,0
——————
(3.361,9+ 126,1)
Combinatul chimic Borzești
119. „Azomureș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 300, județul Mureș Producerea și comercializarea îngrășămintelor chimice, materialelor fotosensibile, melamină, reactivi chimici și prestări servicii. 3.362,1
——————
(2.919,5+ 442,6)
Combinatul de îngrășăminte chimice Târgu Mureș
120. „Sofert” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Chimiei nr. 1, județul Bacău Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice. 1.726,5
——————
(1.463,7+ 262,8)
Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău
121. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Florești, județul Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate de: anvelope, camere de aer, semifabricate specifice, alte produse și prestarea de servicii în domeniul prelucrării cauciucului. 1.598,0
——————
(1.402,7+ 195,3)
Întreprinderea de anvelope „Victoria” Florești
122. „Moldosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, șos. Bacăului nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea firelor sintetice. 1.236,0
——————
(1.117,6+ 118,4)
Combinatul de fibre sintetice Vaslui
123. „Uzinele sodice Govora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, județul Vâlcea Producerea și comercializarea produselor sodice și derivatelor acestora. 1.228,6
——————
(1.122,7+ 105,9)
Combinatul de produse sodice Govora
124. „Oil terminal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii și altor materii prime lichide pentru import, export și tranzit, efectuarea de lucrări și operațiuni privind primirea, descărcarea, depozitarea, condiționarea, livrarea produselor petroliere, petrochimice și chimice pentru import, export și tranzit; efectuarea bunkerării navelor maritime și fluviale și comercializarea produselor care fac obiectul bunkerării navelor; efectuarea de transporturi maritime și fluviale de produse petroliere și chimice lichide, efectuarea operațiunilor de debalastare și servicii pentru nave, în portul Constanța; efectuarea de analize fizico-chimice în laboratoarele proprii ale țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide. 1.153,0
——————
(1.011,9+141,1)
Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și a produselor petroliere Constanța
125. „Sicomed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Sinteza și condiționarea de medicamente de uz uman, veterinar și alte produse chimice, asimilarea de principii active și intermediari de sinteză; Efectuarea operațiilor de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar. 1.009,0
——————
(615,0+708,4)
Întreprinderea de medicamente București
126. „Upruc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. Negoiului nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic și emailat armături industriale, pompe centrifuge, rezervoare de poliesteri armați cu fibre de sticlă, fitinguri, mașini pentru industria cauciucului, capace ambutisate, piese forjate și matrițate, elemente de comandă și acționare pneumatică ș.a., inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 954,5
——————
(619,0+335,5)
Întreprinderea de utilaj chimic, Făgăraș
127. „Romproteine” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, bd. Republicii nr. 105, județul Argeș Producerea și comercializarea de proteine monocelulare din n-parafină sau alte surse. 845,5
——————
(798,1+47,4)
Întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeș
128. „Azur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Constructorilor nr. 3-5, județul Timiș Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, săpun, repere și poliesteri armați cu fibră de sticlă, oxigen și diverse produse anorganice. 733
——————
(650,6+142,4)
Întreprinderea de lacuri și vopsele „Azur” Timișoara
129. „Antibiotice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași Producerea și comercializarea medicamentelor obținute prin biosinteză și semisinteză, diverse forme galenice, principii active din plante medicinale și alte produse chimice. 781,9
——————
(597,0+184,9)
Întreprinderea de antibiotice Iași
130. „Romacril” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov Fabricarea și comercializarea derivaților vinilici, acrilici, acetat de butil, diluanți, aditivi, pentru țiței marin și motorine. 367,8
——————
(282,2+85,6)
Întreprinderea chimică Râșnov
131. „Norvea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea de produse cosmetice, săpun toaletă și pentru copii, și alte produse cosmetice. 343,5
——————
(181,6+161,9)
Întreprinderea de produse cosmetice „Nivea” Brașov
132. „Romvelo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Luduș, str. 1 Mai nr. 40, județul Mureș Fabricarea și comercializarea de anvelope și camere aer velo-moto, anvelope reșapate, produse tehnice din cauciuc, utilaj tehnologic și piese de schimb, confecții și construcții metalice. 287,7
——————
(242,8+44,9)
Întreprinderea de anvelope Luduș
133. „Farmec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, județul Cluj Producerea și comercializarea produselor cosmetice și chimico-casnice, a ambalajelor din mase plastice și aluminiu, necesare produselor cosmetice și chimico-casnice. 285,0
——————
(192,0+93,0)
Întreprinderea de produse cosmetice „Farmec” Cluj-Napoca
134. „Chimopar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Producerea și comercializarea de diverse produse chimice de uz industrial, produse utilizate în industria farmaceutică, reactivi chimici și substanțe de înaltă puritate, precum și produse chimice ca bunuri de larg consum. 435,4
——————
(277,6+157,8)
Întreprinderea chimică Dudești
133. „Prodplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 23-25, sector 2 Producerea și comercializarea prelucratelor din policlorura de vinii și auxiliari, polimeri modificați, produselor injectate din diverși polimeri, a produselor prelucrate din poliolefine, polistiren și alte materiale plastice. 423,5
——————
(281,1+142,4)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice București
136. „Terapia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 124, județul Cluj Producerea și comercializarea medicamentelor și altor produse chimice. 411,0
——————
(298,0+113,0)
Întreprinderea de medicamente „Terapia” Cluj-Napoca (modulări)
137. „Meduman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vișeu de Sus, str. Eroilor nr. 21, județul Maramureș Fabricarea și comercializarea medicamentelor de uz uman și veterinar, precum și extracția morfinei din capete de mac, 81,0
——————
(52,9+28,1)
Întreprinderea de medicamente „Terapia” Cluj-Napoca (modulări)
138. „Uton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Uzinei nr. 16, județul Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic pentru chimie, petrochimie, prelucrare țiței, celuloză și hârtie și pentru metalurgie, industria alimentară și ușoară în regim de unicat și serie mică, piese de schimb pentru aceste utilaje și pentru mașini-unelte, compensatori lenticulari de dilatație. 395,9
——————
(243,2+152,7)
Întreprinderea de utilaj chimic Onești
139. „Vega” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova Prelucrarea țițeiului și benzinei pentru obținerea de benzine, petroluri, motorine, uleiuri, bitumuri și produse speciale de mic tonaj; fabricarea de catalizatori pentru industria chimică și petrochimică, 512,0
——————
(446,7+65,3)
Rafinăria „Vega” Ploiești
140. „Armedica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Cuza Vodă nr. 99-105, județul Mureș Producerea și comercializarea de medicamente de uz uman și veterinar, din grupele comprimate, unguente și produse biofilizate. 479,2
——————
(401,2+78,0)
Întreprinderea de medicamente Târgu Mureș
141. „Anticorosiv” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 313, sector 3 Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea materialelor anticorosive, utilaje și subansamble speciale. 447,9
——————
(278,0+169,9)
Întreprinderea de protecții anticorosive și utilaje speciale București
142. „Sin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallady nr. 63, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea glicerinei, oleinei, stearinei, alcoolilor grași și a altor produse chimice. 237,1
——————
(213,9+70,5)
Întreprinderea de săpun „Stela” București
143. „Stela” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Colentina nr. 6, sector 2 Proiectarea, producerea și comercializarea săpunului menajer și de toaletă, a glicerinei și altor produse chimice. 98,8
——————
(68,8+101,3)
Întreprinderea de săpun „Stela” București
144. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 10, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, bunuri de larg consum, pigmenți anorganici, derivați, stearici produse folosite în industria alimentară, raticide și alte produse chimice,. 222,3
——————
(127,7+94,6)
Întreprinderea chimică „Victoria” Târgoviște
145. „Utvan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Antrepozite nr. 1, județul Vrancea Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic, piese de schimb, piese turnate, modele pentru turnătorie, oxigen, confecții metalice, filtre foraj piese și protecții cu teflon. 213,0
——————
(166,0+47,0)
Întreprinderea de utilaj și piese de schimb pentru industria chimică Focșani
146. „Lubrifin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 52, județul Brașov Prelucrarea fracțiunilor uleioase rezultate din procesul de distilare a țițeiului. 80,9
——————
(55,5+25,4)
Rafinăria Brașov
147. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Păcii nr. 179-181, sector 6 Producerea și comercializarea de articole tehnice din cauciuc, anvelope reșapate, produse de mase plastice, produse chimice obținute din sinteză, produse stomatologice, produse din sticlă, esențe alimentare și alte produse chimice. 148,0
——————
(98,7+49,3)
Întreprinderea chimică „Victoria” București
148. „Petrolsub” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere. 118,7
——————
(94,1+24,6)
Rafinăria Crișana
149. „Steaua română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, C. Doftanei nr. 15, județul Prahova Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere. 105,2
——————
(55,8+49,4)
Rafinăria Câmpina
150. „CMF” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 10-12, sector 2 Asigurarea de servicii: de consultanță în domeniul financiar, management, marketing, operațiuni de export-import și comercializare; de transport, cooperări internaționale privind perfecționarea personalului de conducere și execuție. 16,9
——————
(0,5+16,4)
Compania de mecanică fină
151. „Electronum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1 Efectuarea de activități de comercializare, export-import, servicii, consulting, consignație, barter, intermediere și reprezentare pentru produse industriale și bunuri de consum; activitate de turism. 12
——————
(3,4+101,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Electronum” București
152. „Astel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Mircea Eliade nr. 18, sector 1 Efectuarea de lucrări de consultanță, engineering, colaborări, cooperări, asistență tehnică, informatică, servicii. 73,1
——————
(12,6+42,5)
Centrala industrială de echipamente de automatizări
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.152 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.