autentificare cu OpenID
Hotărâre privind componența și Regulamentul-cadru de funcționare ale Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă componența Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul-cadru de funcționare al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. - Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare funcționează până la aprobarea legii pentru organizarea activităților de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. - Departamentul pentru știință din cadrul Ministerului învățământului și Științei asigură secretariatul tehnic al Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare.


[modificare] Anexa nr. 1

Componența Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare

 1. Președinte - acad. Nicolae Cajal, vicepreședinte al Academiei Romane, directorul Institutului de virusologie „Ștefan S. Nicolau".
 2. Vicepreședinte - prof. univ. dr. ing. Virgil N. Constantinescu, membru corespondent al Academiei Române, rectorul Institutului politehnic București.
 3. Secretar - dr. ing. Doru Palade, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București.
 4. dr. ing. Atanasiu Dan, inginer proiectant principal gradul I, directorul „URBANPROIECT” București.
 5. Babeți Coriolan, Ministerul Culturii.
 6. prof. univ. Badea Cornelia, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de istorie „Nicolae Iorga” București.
 7. acad. Balaban Alexandru, profesor, Institutul politehnic București.
 8. dr. ing. Chiran Paul, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Cîmpina.
 9. dr. ing. Chiricuță Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru sectoare calde București.
 10. acad. Constantinescu Liviu, profesor, Universitatea București.
 11. dr. ing. Cuncev Ion, inginer tehnolog principal gradul I, directorul „INCERTANS" București.
 12. prof. univ. Dascălu Dan, membru corespondent al Academiei Române, Institutul politehnic București.
 13. dr. ing. Dobrinoiu Gheorghe, cercetător științific principal gradul II, Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări miniere pentru lignit Craiova.
 14. prof. dr. docent Dordea Toma, Institutul politehnic Timișoara.
 15. ing. Ene Ion, Regia autonomă de electricitate „RENEL".
 16. prof. dr. ing. Fodor Dumitru, Institutul de mine Petroșani.
 17. conf. dr. ing. Gheorghiu Mircea, Institutul politehnic București.
 18. prof. univ. Haiduc Ionel, membru corespondent al Academiei Române, rectorul Universității Cluj-Napoca.
 19. dr. ing. Ionescu Constantin, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări metalurgice București.
 20. dr. Iosifescu Marius, director al Centrului de statistică București.
 21. dr. ing. Istrătescu Constanța, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lemnului București.
 22. dr. ing. Jelev Ion, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și ingineria mediului București.
 23. acad. Moțoc Mircea, prof. dr. ing., membru în prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice.
 24. dr. fiz. Musa Geavid, cercetător științific principal gradul I, Institutul de fizică atomică.
 25. dr. ing. Musca Gavril, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de energetică chimică și biochimică București.
 26. prof. dr. ing. Negruțiu Aurel, Universitatea Brașov.
 27. dr. Păunescu Florin, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului pentru cercetare în informatică București.
 28. contraamiral dr. ing. Plăviciosu Ion Alexandru, directorul Institutului pentru tehnică militară.
 29. dr. ing. Pomîrleanu Jean, cercetător științific principal gradul I, secretar științific la „ICEMENERG”.
 30. dr. ing. Popescu Dan, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetări textile București.
 31. ing. Popescu Paul, cercetător științific principal gradul II, director general adjunct - Direcția generală de cercetare științifică și economia construcțiilor din Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice.
 32. prof. dr. Popovici Valentin, Institutul agronomic București.
 33. dr. ing. Prodan Gheorghe, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetări și inginerie tehnologică pentru construcțiile de mașini București.
 34. prof. dr. ing. Radu Adrian, Institutul politehnic Iași.
 35. dr. Simionescu Nicolae, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de biologie și patologie celulară București.
 36. prof. univ. dr. docent ing. Soare Mircea, rectorul Institutului de construcții București.
 37. dr. ing. Stănciulescu Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în telecomunicații București.
 38. dr. Ștefan Mihai, director general adjunct, Institutul național de cercetări economice.
 39. dr. ing. Tănăsescu Florin, cercetător științific principal gradul I, directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru electrotehnică București.
 40. prof. dr. docent Teaci Dumitru, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetări pentru pedologie și agrochimie București.
 41. prof. dr. ing. Timotin Alexandru, Institutul politehnic București.
 42. dr. ing. Vasilescu Ion, cercetător științific principal gradul I, Institutul de cercetare și proiectare pentru materiale de construcții, "PROCEMA” - S.A. București.
 43. dr. ing. Vlad Valentin, cercetător științific principal gradul I, Institutul de fizică atomică.
 44. acad. Voiculescu Vlad, prof. dr., directorul Institutului de neurologie și psihiatrie București.
 45. dr. docent Vrînceanu Viorel, cercetător științific principal gradul I, director adjunct științific, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament-Cadru de funcționare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare

1. Atribuții

a) Elaborează propuneri și recomandări privind politica națională în domeniul cercetării-dezvoltării, prin:
 • analiza și avizarea prognozelor, scenariilor, studiilor și sintezelor privind orientarea conținutului activității de cercetare-dezvoltare;
 • avizarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare;
 • promovarea colaborării între organismele de nivel național care au atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării;
 • stabilirea unor priorități privind valorificarea rezultatelor cercetării științifice din țara noastră și din alte țări, potrivit necesităților naționale.
b) Evaluează periodic rezultatele obținute în domeniul cercetării-dezvoltării și gestiunii fondurilor alocate și informează semestrial guvernul asupra aspectelor constatate;
c) Elaborează propuneri privind implicarea cooperării pe plan internațional pentru realizarea programelor naționale.
d) Face recomandări cu privire la:
 • volumul necesar de fonduri pentru finanțarea de la bugetul special și de la bugetul de stat a activității de cercetare-dezvoltare;
 • repartizarea fondurilor prevăzute în bugetul special pe programe naționale, alte teme de cercetare de interes major, activități de proiectare legate de retehnologizarea ramurilor și sectoarelor economiei naționale, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și culturii scrise etc.;
 • repartizarea și destinațiile sumelor în valută prevăzute în bugetul special, potrivit Hotărârii guvernului nr. 1284/1990.

2. Funcționare

a) Colegiul consultativ își desfășoară activitatea în plen și pe comisii.
b) Conducerea colegiului este asigurată de un președinte, un vicepreședinte și un secretar.
c) Colegiul se întrunește în plen semestrial și ori de câte ori este necesar.
d) Comisiile vor fi formate din membri ai colegiului și alți specialiști de înaltă valoare din diverse domenii de activitate. Numărul comisiilor, componența nominală, atribuțiile și modul de lucru ale acestora se stabilesc de către colegiul consultativ.
e) Pentru activitatea desfășurată, membrii colegiului și ai comisiilor vor fi remunerați potrivit numărului de ore efectiv lucrate; cuantumul pentru o oră va fi calculat ca 1/50 din salariul lunar al fiecăruia. Sumele necesare vor fi suportate din bugetul special.

Pentru membrii colegiului consultativ și ai comisiilor de lucru din alte localități, cheltuielile de deplasare (diurnă, cazare, transport) vor fi suportate, de asemenea, din bugetul special.