autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea și administrarea fondului de contrapartidă rezultat din comercializarea ajutoarelor economice din străinătate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Importul de mărfuri și servicii provenite din ajutoare economice din străinătate se efectuează prin societăți comerciale de export-import.

Aceste importuri sunt scutite de taxe vamale și sunt supuse regimului licențelor de import.

Art. 2. - Societățile comerciale de export-import vor factura către agenții economici beneficiari contravaloarea în lei a mărfurilor și serviciilor provenite din ajutoare economice din străinătate la prețurile formate potrivit Hotărârii guvernului nr. 1109/1990.

Sumele încasate de la agenții economici beneficiari ai importurilor vor fi depuse în contul fondului de contrapartidă deschis pe numele Agenției Române pentru Promovarea investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, după deducerea cheltuielilor efectuate de societatea comercială de export-import și a comisionului acesteia.

Art. 3. - Fondurile de contrapartidă astfel constituite pot fi folosite numai cu aprobarea guvernului, pe baza propunerilor primite la Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, în conformitate cu prevederile înțelegerilor survenite asupra destinației fondurilor între Guvernul român și autoritățile organizațiilor internaționale și statelor donatoare.

Art. 4. - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate va comunica conturile fondului de contrapartidă agenților economici interesați.

Art. 5. - Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate va întreprinde măsurile necesare punerii în aplicare a acestei hotărâri.