autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru motivația consumatorilor în utilizarea rațională a gazelor naturale, energiei electrice și termice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Se interzice depășirea de către agenții economici a cantităților contractate de gaze naturale, energie electrică și termică.

(2) În situația depășirii cantităților contractate se vor aplica penalități conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru situațiile în care posibilitățile de producere nu mai permit alimentarea agenților economici depășitori se va trece la sistarea furnizării, cu un preaviz de 5 zile.

Art. 2. - Pentru reducerea consumurilor de gaze naturale, energiei electrice și termice față de cantitățile contractate, furnizorii vor acorda agenților economici bonificații de un procent din prețurile aprobate pentru fiecare procent de reducere a consumului.

Art. 3. - (1) Agenții economici care dispun de resurse valutare proprii pot contracta din import - în vederea realizării de produse suplimentare pentru export în valută sau pentru produse pentru piața internă cu decontare numai în lei - prin intermediul furnizorilor, cantități suplimentare de gaze naturale și energie electrică față de cele stabilite prin contractele încheiate în limita balanțelor materiale.

(2) Costul de facturare către agenții economici, care contractează în condițiile alin. (1), va cuprinde costurile în valută, precum și cheltuielile pentru transport și distribuție ale furnizorilor, calculate în lei.

Art. 4. - Penalitățile încasate prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), diminuate cu bonificațiile acordate conform art. 2, se varsă la bugetul statului pentru completarea bugetului Agenției Române pentru Conservarea Energiei, urmând a fi utilizate exclusiv în vederea finanțării proiectelor aprobate de către Ministerul Resurselor și Industriei pentru reducerea consumurilor energetice, substituirea de hidrocarburi și extinderea folosirii surselor neconvenționale de energie.


[modificare] Anexă

Penalități pentru cantitățile de gaze naturale, energie electrică și termică consumate suplimentar peste cele contractate zilnic, lunar sau trimestrial conform balanțelor aprobate
Consumuri suplimentare cuprinse între: Penalități
100-105 %
1,5 ori prețul aprobat
105-110 %
2 ori prețul aprobat
110-115 %
2,5 ori prețul aprobat
115-120 %
3 ori prețul aprobat
peste 120 %
4 ori prețul aprobat