autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare - dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 se abrogă.

Art. 2. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 8 decembrie 1990 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea activităților de cercetare - dezvoltare sau, după caz, până la reorganizarea lor pe baza prevederilor Legii nr. 15/1990, institutele de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare își vor desfășura activitatea potrivit reglementărilor în vigoare, păstrându-și statutul actual.”