autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 cu privire la limitarea consumului de benzină și motorină
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - (1) Hotărârea Guvernului României nr. 37 din 14 ianuarie 1991 se completează cu articolul 4, care va avea următoarea formulare:

„Art. 4. - Posesorii următoarelor categorii de autovehicule, destinate persoanelor handicapate:

a) autoturisme adaptate prin Întreprinderea de produse ortopedice și protezare;
b) autoturisme Trabant Hycomat;
c) mototricicle speciale și autoturisme adaptate obținute prin aprobări ale Ministerului Comerțului și Turismului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau Secretariatului de Stat pentru Handicapați;
d) autoturismele proprietatea asociațiilor pentru handicapați folosite pentru aceste persoane vor beneficia de livrarea benzinei și motorinei la prețul în vigoare la 14 ianuarie 1991, până la cuantumul următoarelor cantități:
  • pentru autoturisme 100 litri lunar
  • pentru mototricicle speciale 50 litri lunar.”

(2) Pentru livrarea benzinei și motorinei în condițiile prevăzute la alin. 1 se vor prezenta unităților PECO factura autoturismelor de la lit. a) și b), pe care este aplicată ștampila Întreprinderii de produse ortopedice și protezare, și certificatele de înmatriculare pentru mototriciclele speciale și autoturismele de la lit. c) și d).