autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de limitare a consumului de benzină și motorină
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Pe data de 1 septembrie 1991 încetează aplicabilitatea dispozițiilor acestei hotărâri.

Având în vedere dificultățile apărute în aprovizionarea și creșterea prețului la țițeiul din import,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 15 ianuarie 1991, ora zero, temporar, livrarea benzinei și a motorinei se va efectua după cum urmează:

  • autoturismele (inclusiv cele de teren) proprietate personală, ale administrației de stat, regiilor autonome și societăților comerciale - 40 l lunar
  • taximetrele - 200 l lunar
  • motocicletele și motoretele - 10 l lunar

Art. 2. - Cantitățile cumpărate peste aceste niveluri se livrează nelimitat la preț mărit cu 100%.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Ministerul Resurselor și Industriei, Departamentul industriei chimice și petrochimice, prin unitățile PECO.

Art. 4. - Posesorii următoarelor categorii de autovehicule, destinate persoanelor handicapate:

a) autoturisme adaptate prin Întreprinderea de produse ortopedice și protezare;
b) autoturisme Trabant Hycomat;
c) mototricicle speciale și autoturisme adaptate obținute prin aprobări ale Ministerului Comerțului și Turismului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau Secretariatului de Stat pentru Handicapați;
d) autoturismele proprietatea asociațiilor pentru handicapați folosite pentru aceste persoane vor beneficia de livrarea benzinei și motorinei la prețul în vigoare la 14 ianuarie 1991, până la cuantumul următoarelor cantități:
  • pentru autoturisme 100 litri lunar
  • pentru mototricicle speciale 50 litri lunar.


Art. 5. - Limitările prevăzute la art. 1 nu se aplică autoturismelor destinate asistenței sanitare, precum și celor care execută misiuni în cadrul Ministerului de Interne; cantitățile alocate acestor autovehicule vor fi de 125 litri lunar.

Notă:

Durata aplicării Hotărârii guvernului nr. 37 din 14 ianuarie 1991 se prevede a fi de 3 luni, așa cum rezultă din expunerea de motive la această hotărâre, termen care poate fi modificat în raport direct de evoluția pieței mondiale a țițeiului.