autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agenții economici din comerț și turism
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - La data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agenții economici din comerț și turism.