autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata recompensei pentru munca prestată, în anul 1990 de personalul din Departamentul căilor ferate și din unitățile subordonate acestuia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În scopul acordării recompensei pentru munca prestată, în anul 1990, de personalul din Departamentul căilor ferate și din unitățile subordonate acestuia, prevăzută în art. 6 din Decretul-lege nr. 98/1990, fondul necesar efectuării acestei plăți se constituie prin aplicarea cotei de 7% asupra fondului de salarii realizat.